Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0358098 - UMCH-V 2011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bera, O. - Pilić, B. - Pavličević, J. - Jovičić, M. - Holló, B. - Meszaros Szecsenyi, K. - Špírková, Milena
  Preparation and thermal properties of polystyrene/silica nanocomposites.
  Thermochimica Acta. Roč. 515, č. 1/2 (2011), s. 1-5. ISSN 0040-6031
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAAX08240901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polystyrene * silica nanoparticles * nanocomposites
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Impakt faktor: 1.805, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006394
   

 2. 2. 0356363 - UMCH-V 2011 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Budinski-Simendic, J. - Špírková, Milena - Pavličevic, J. - Šomvársky, J. - Meszaros Szecsenyi, K. - Dušek, Karel
  Structure and properties of dangling chain poly(urethane-isocyanurate) model networks.
  Contemporary science of polymeric materials. Vol. 1061. Washington: American Chemical Society, 2010 - (Korugic-Karasz, L.), s. 149-166. ISBN 9780841226029
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyurethane * isocyanurate * model network
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194903
   

 3. 3. 0347589 - UMCH-V 2011 CS eng A - Abstrakt
  Pavličević, J. - Špírková, Milena - Strachota, Adam - Poreba, Rafal - Meszaros Szecsenyi, K. - Budinski-Simendic, J. - Lazić, N.
  Synthesis and thermal properties of novel polyurethane/clay nanocomposites.
  Programme and The Book of Abstracts. Belgrade: Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences & Arts, 2010 - (Uskoković, D.). s. 154
  [Annual Conference /12./ YUCOMAT 2010. 06.09.2010-10.09.2010, Herceg Novi]
  Grant CEP: GA ČR GAP108/10/0195
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyurethane * nanocomposites
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188339
   

 4. 4. 0346538 - UMCH-V 2011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pavličević, J. - Špírková, Milena - Strachota, Adam - Meszaros Szecsenyi, K. - Lazić, N. - Budinski-Simendic, J.
  The influence of montmorillonite and bentonite addition on thermal properties of polyurethanes based on aliphatic polycarbonate diols.
  Thermochimica Acta. Roč. 509, 1/2 (2010), s. 73-80. ISSN 0040-6031
  Grant CEP: GA ČR GAP108/10/0195
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: segmented polyurethanes * thermal stability * elastomers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.908, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005986
   

 5. 5. 0334838 - UMCH-V 2010 CS eng A - Abstrakt
  Pavličević, J. - Špírková, Milena - Budinski-Simendič, J. - Strachota, Adam - Meszaros Szecsenyi, K. - Lazić, N.
  Characterization of polyurethane nano-structured materials.
  Programme and Book of Abstracts. Novi Sad: Faculty of Technology, University of Novi Sad, 2009. s. 54.
  [Workshop "Nanostructured Ceramics and Nanocomposites - Challenges and Perspectives" /1./ and Training School "Characterization of Nanostructured materials" /2./. 03.12.2009-06.12.2009, Novi Sad]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyurethane * nano-structured materials
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179464
   

 6. 6. 0334827 - UMCH-V 2010 CS eng A - Abstrakt
  Pavličević, J. - Špírková, Milena - Budinski-Simendič, J. - Strachota, Adam - Meszaros Szecsenyi, K. - Lazić, N.
  The role of simultaneous thermoanalytical methods in characterization of new polymeric hybrid materials.
  Programme and Book of Abstracts. Novi Sad: Faculty of Technology, University of Novi Sad, 2009. s. 50.
  [Workshop "Nanostructured Ceramics and Nanocomposites - Challenges and Perspectives" /1./ and Training School "Characterization of Nanostructured materials" /2./. 03.12.2009-06.12.2009, Novi Sad]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: nanocomposite * polyurethane
  Kód oboru RIV: JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179454
   

 7. 7. 0330901 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pavličevic, J. - Budinski-Simendic, J. - Radičevic, R. - Katsikas, L. - Popovic, I. - Meszaros Szecsenyi, K. - Špírková, Milena
  Preparation and Thermal Stability of Elastomers Based on Irregular Poly(urethane-isocyanurate) Networks.
  Materials and Manufacturing Processes. Roč. 24, 10-11 (2009), s. 1217-1223. ISSN 1042-6914
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: elastomers * isocyanurate ring * polyurethanes * thermal decomposition
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.968, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176576
   

 8. 8. 0312568 - UMCH-V 2009 CS eng A - Abstrakt
  Pavličevic, J. - Budinski-Simendic, J. - Radičevic, R. - Katsikas, L. - Popovic, I. - Meszaros Szecsenyi, K. - Špírková, Milena
  Thermal stability of model irregular poly(urethane-isocyanurate) networks.
  Book of Abstracts. Herceg Novi: Materials Research Society, 2008. s. 115.
  [Annual Conference YUCOMAT 2008 /10./. 08.09.2008-12.09.2008, Herceg Novi]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: thermal stability * poly(urethane-isocyanurate) networks * elastomers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163597