Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0350992 - UT-L 2011 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Donátová, M. - Karban, P. - Doležel, Ivo
  Efficient Arrangement of Field Coils for Rotational Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets.
  Przeglad Elektrotechniczny. Roč. 86, č. 1 (2010), s. 83-85. ISSN 0033-2097
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) MEB050807
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: induction heating * integrodifferential model * electromagnetic field
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.242, rok: 2010
  http://pe.org.pl/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190841
   

 2. 2. 0350982 - UT-L 2011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Doležel, Ivo - Karban, P. - Donátová, M. - Šolín, Pavel
  Integrodifferential approach to solution of eddy currents in linear structures with motion.
  Mathematics and Computers in Simulation. Roč. 80, č. 8 (2010), s. 1636-1646. ISSN 0378-4754
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: eddy currents * integrodifferential approach * numerical analysis
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.812, rok: 2010
  www.elsevier.com/locate/matcom
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190834
   

 3. 3. 0334727 - UT-L 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Donátová, M. - Karban, P. - Doležel, Ivo
  Induction heating of cylindrical billets by rotation in uniform magnetic field solved as mechanical transient.
  [Indukční ohřev válcových ingotů rotujících v homogenním magnetickém poli řešený jako mechanický přechodný jev.]
  11th Spanish Portuguese Conference On Electrical Engineering (11CHLIE). Vigo: Vigo University, 2009, s. 1-6. ISBN 84-613-2234-3.
  [Spanish Portuguese Conference On Electrical Engineering /11./. Zaragoza (ES), 01.07.2009-04.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: induction heating * integrodifferential method * finite element method
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  http://www.aedie.org
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179382
   

 4. 4. 0334722 - UT-L 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Donátová, M. - Karban, P. - Doležel, Ivo
  Optimal Distribution of Field Coils for Rotational Induction Heating of Cylindrical Workpiece.
  Fifth International Scientific Symposium Elektroenergetika 2009. Košice: Technical University of Košice, 2009, s. 63-68. ISBN 978-80-553-0237-9.
  [International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009 /5./. Stará Lesná (SK), 23.09.2009-25.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: induction heating * nonferromagnetic ingot * integrodifferential approach
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  http://ee2009.fei.tuke.sk
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179378
   

 5. 5. 0334670 - UT-L 2010 PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Donátová, M. - Doležel, Ivo
  Suppression of Boundary Effect of Electric Field in MHD Device.
  [Potlačení okrajového efektu elektrického pole v magnetohydrodynamickém čerpadle.]
  International Interdisciplinary PhD Workshop IIPhDW2009. Warsaw: Electrotechnical Institute Warsaw, 2009, s. 1-2. ISBN N.
  [International Interdisciplinary PhD Workshop IIPhDW2009. Sklarska Poreba (PL), 10.05.2009-13.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: magnetohydrodynamic pumps * boundary effect * numerical analysis
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  http://weii.pollub.pl/pliki/IIPhDW2009.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179345
   

 6. 6. 0334669 - UT-L 2010 PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Karban, P. - Donátová, M. - Doležel, Ivo
  Integral Model of Induction Heating of Rotating Bodies with Respecting Mechanical Transient.
  [Integrální model indukčního ohřevu rotačních těles s respektováním mechanického přechodného jevu.]
  International Interdisciplinary PhD Workshop IIPhDW2009. Warsaw: Electrotechnical Institute Warsaw, 2009, s. 1-2. ISBN N.
  [International Interdisciplinary PhD Workshop IIPhDW2009. Sklarska Poreba (PL), 10.05.2009-13.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: rotational induction heating * magnetic field * temperature field
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  http://weii.pollub.pl/pliki/IIPhDW2009.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179344
   

 7. 7. 0334645 - UT-L 2010 PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Donátová, M. - Karban, P. - Doležel, Ivo
  Efficient Arrangement of Field Coils for Rotational Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets.
  [Efektivní uspořádání induktorů pro rotační indukční ohřev nemagnetických válcových ingotů.]
  10th International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering”. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2009, s. 1-3. ISBN N.
  [International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering” /10./. Waplevo (PL), 16.09.2009-19.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) MEB050807
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: induction heating * integrodifferential model * electromagnetic field
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179326
   

 8. 8. 0334495 - UT-L 2010 RIV PL eng M - Část monografie knihy
  Doležel, Ivo - Donátová, M. - Karban, P. - Ulrych, B.
  Utilization of MHD Pumps of Molten Metal for Cooling of Fast Nuclear Reactors.
  [Využití MHD čerpadel tekutých kovů pro chlazení rychlých jaderných reaktorů.]
  Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan: Poznan University of Technology, 2008 - (Nawrowski, R.), s. 179-189. ISBN 978-83-61311-42-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: magnetohydrodynamic pumps * molten metal * nuclear reactors
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  http://kameleon.umcs.lublin.pl/cgi-bin/gw_46_6/chameleon?host=212.182.77.200%2B1101%2BDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2009052613420425367&skin=umcs2&conf=.%2Fchameleon.conf&lng=pl&itemu1=4&scant1=Computer%20algebra%20handbook%20%3A%20foundations,%20applications,%20systems%20%2F%20Johannes%20Grabmeier,%20Erich%20Kaltofen,%20Volker%20Weispfenning%20%28eds.%29.&scanu1=4&u1=4&t1=%011273615&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=3&
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179211
   

 9. 9. 0334487 - UT-L 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Donátová, M. - Karban, P. - Doležel, Ivo - Ulrych, B.
  Integrodifferential model of induction heating of nonmagneticcylindrical billet rotating in uniform magnetic field.
  [Integrodiferenciální model indukčního ohřevu nemagne-tických válcových ingotů rotujících v homogenním magnetickém poli.]
  Przeglad Elektrotechniczny. Roč. 85, č. 4 (2009), s. 16-18. ISSN 0033-2097
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: induction heating * integrodifferential model * electromagnetic field
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.196, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179205
   

 10. 10. 0334485 - UT-L 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Doležel, Ivo - Donátová, M. - Karban, P. - Ulrych, B.
  Pumps of molten metal based on magnetohydrodynamicprinciple for cooling high-temperature nuclear reactors.
  [Čerpadla tekutých kovů založená na MHD principu pro chlazení vysokoteplotních jaderných reaktorů.]
  Przeglad Elektrotechniczny. Roč. 85, č. 4 (2009), s. 13-15. ISSN 0033-2097
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: pumps of molten metal * magnetohydrodynamic principle * nuclear reactors
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.196, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179203