Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0367489 - MBU-M 2012 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Vítová, Milada - Bišová, Kateřina - Umysová, Dáša - Hlavová, Monika - Kawano, S. - Zachleder, Vilém - Čížková, Mária
  Chlamydomonas reinhardtii: duration of its cell cycle and phases at growth rates affected by light intensity.
  Planta. Roč. 233, č. 1 (2011), s. 75-86 ISSN 0032-0935
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500200614; GA ČR GA525/09/0102; GA ČR GA204/09/0111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Cell division timing * Cell cycle phases * Chlamydomonas
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.000, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202151
   

 2. 2. 0337654 - MBU-M 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Doušková, Irena - Hlavová, Monika - Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Zachleder, Vilém
  Průmyslový kmen Scenedesmus quadricauda SeVI zelené chlorokokální řasy Scenedesmus quadricauda(Turp.) Bréb.
  [Industrial strain of Scenedesmus quadricauda SeVI green chlorococcal alga Scenedesmus quadricauda(Turp.) Bréb.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2009. Vlastník: Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 02.11.2007. Datum udělení patentu: 02.07.2009. Číslo patentu: 300809
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: scenedesmus quadricauda * selenite * alga
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181603
   

 3. 3. 0337653 - MBU-M 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Doušková, Irena - Hlavová, Monika - Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Zachleder, Vilém
  Průmyslový kmen Scenedesmus quadricauda SeIV+VI zelené chlorokokální řasy Scenedesmus quadricauda(Turp.) Bréb.
  [Industrial strain of Scenedesmus quadricauda SeIV+VI green chlorococcal alga Scenedesmus quadricauda(Turp.) Bréb.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2009. Vlastník: Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 02.11.2007. Datum udělení patentu: 02.07.2009. Číslo patentu: 300808
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: scenedesmus quadricauda * selenite * algae
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181602
   

 4. 4. 0337652 - MBU-M 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Doušková, Irena - Hlavová, Monika - Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Zachleder, Vilém
  Průmyslový kmen Scenedesmus quadricauda SeIV zelené chlorokokální řasy Scenedesmus quadricauda(Turp.) Bréb.
  [Industrial strain of Scenedesmus quadricauda SeIV green chlorococcal alga Scenedesmus quadricauda(Turp.) Bréb.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2009. Vlastník: Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 02.11.2007. Datum udělení patentu: 17.07.2009. Číslo patentu: 300861
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: scenedesmus quadricauda * selenate * alga
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181601
   

 5. 5. 0334605 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Doušková, Irena - Bišová, Kateřina - Hlavová, Monika - Čížková, Mária - Machat, J. - Doucha, Jiří - Zachleder, Vilém
  Bioaccumulation and toxicity of selenium compounds in the green alga Scenedesmus quadricauda.
  [Bioakumulace a toxicita selenových sloučenin v zelené řase Scenedesmus quadricauda.]
  BMC Plant Biology. Roč. 9, č. 58 (2009), s. 1-16 ISSN 1471-2229
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701; GA MŠk OE 221; GA MŠk OE09025
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: CHLAMYDOMONAS-REINHARDTII * THIOREDOXIN REDUCTASE * EMILIANIA-HUXLEYI
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.774, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179297
   

 6. 6. 0327442 - MBU-M 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Doušková, Irena - Doucha, Jiří - Lívanský, Karel - Machat, J. - Novák, P. - Umysová, Dáša - Zachleder, Vilém - Vítová, Milada
  Simultaneous flue gas bioremediation and reduction of microalgal biomass production costs.
  [Současná bioremediace spalin a snížení nákladů na produkci řasové biomasy.]
  Applied Microbiology and Biotechnology. Roč. 82, č. 1 (2009), s. 179-185 ISSN 0175-7598
  Grant CEP: GA MŠk OE 221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: algae * chlorella * carbon dioxide
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.896, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174259
   

 7. 7. 0323594 - MBU-M 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Umysová, Dáša - Hlavová, Monika - Vítová, Milada - Doušková, Irena - Bišová, Kateřina - Zachleder, Vilém
  Selection of selenium resistant strains of the green alga Scenedesmus quadricauda.
  [Selekce kmenů zelené řasy Scenedesmus quadricauda rezistentních vůči selenu.]
  Biotechnology 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing,, 2008, s. 273-275. ISBN 80-85645-58-0.
  [Biotechnology 2008. České Budějovice (CZ), 13.02.2008-14.02.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701; GA MŠk OE 221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: green alga * scenedesmus quadricauda * selenium
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171504
   

 8. 8. 0320458 - MBU-M 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vítová, Milada - Umysová, Dáša - Doušková, Irena - Rucki, M. - Zachleder, Vilém
  Aktivity of thioredoxin reduktase in wild and seleniumresistant strains of the alga Scenedesmus quadricauda grown in the presence of inorganic selenium compounds.
  [Aktivita thioredoxin reduktázy v divokém a selen rezistentích kmenech řasy Scenedesmus quadricauda rostoucích v přítomnosti anorganických sloučenin selenu.]
  Biotechnology 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing,, 2008, s. 205-207. ISBN 80-85645-58-0.
  [Biotechnology 2008. České Budějovice (CZ), 13.02.2008-14.02.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701; GA MŠk OE 221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: selenium * alga * scenedesmus quadricauda
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169333
   

 9. 9. 0320457 - MBU-M 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doušková, Irena - Doucha, Jiří - Novák, P. - Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Zachleder, Vilém
  CO2 removal from municipal waste incinerator flue gas and biomass production by microalgae.
  [Odstranění CO2 ze spalin pocházejících ze spalovny komunálního odpadu a produkce biomasy pomocí mikroskopických řas.]
  Biotechnology 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing,, 2008, s. 35-37. ISBN 80-85645-58-0.
  [Biotechnology 2008. České Budějovice (CZ), 13.02.2008-14.02.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: microalgae * biomass * bioremediation
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169332
   

 10. 10. 0320452 - MBU-M 2009 RIV PT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doušková, Irena - Doucha, Jiří - Machat, J. - Novák, P. - Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Zachleder, Vilém
  Microalgae as a means for converting flue gas CO2 into biomass with a high content of starch.
  [Mikroskopické řasy jako prostředek pro konverzi spalinového CO2 do biomasy s vysokým obsahem škrobu.]
  Bioenergy: Challenges and Opportunities. Guimaraes: Universidade do Minho, 2008, s. 191-196. ISBN 978-989-20-0741-0.
  [International Conference: Bioenegy: Challenges and Opportunities. Guimaraes (PT), 06.04.2008-09.04.2008]
  Grant CEP: GA MŠk OE 221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: microalgae * chlorella vulgaris * starch
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169330