Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0377158 - FGU-C 2013 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Parkanová, Daniela - Nováková, Marta - Sosniyenko, Serhiy - Sumová, Alena
  Photoperiodic modulation of the hepatic clock by the suprachiasmatic nucleus and feeding regime in mice.
  European Journal of Neuroscience. Roč. 35, č. 9 (2012), s. 1446-1457 ISSN 0953-816X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/09/0321; GA ČR(CZ) GAP303/11/0668
  GRANT EU: European Commission(XE) 18741 - EUCLOCK
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: suprachiasmatic nucleus * photoperiod * circadian clock * clock gene * mice
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.753, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0209398
   

 2. 2. 0342525 - FGU-C 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sosniyenko, Serhiy - Parkanová, Daniela - Illnerová, Helena - Sládek, Martin - Sumová, Alena
  Different mechanisms of adjustment to a change of the photoperiod in the suprachiasmatic and liver circadian clocks.
  American Journal of Physiology-Regulatory Integrative and Comparative Physiology. Roč. 298, č. 4 (2010), R959-R971 ISSN 0363-6119
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA305/09/0321
  Grant ostatní:EC(XE) 018741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: circadian system * clock gene * photoperiod
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.284, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185240
   

 3. 3. 0332222 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sosniyenko, Serhiy - Hut, R.A. - Daan, S. - Sumová, Alena
  Influence of photoperiod duration and light–dark transitions on entrainment of Per1 and Per2 gene and protein expression in subdivisions of the mouse suprachiasmatic nucleus.
  [Vliv délky fotoperiody a typu přechodu mezi světlem a tmou na synchronizaci genů a proteinů Per1 a Per2 v částech suprachiasmatických jader laboratorní myši.]
  European Journal of Neuroscience. Roč. 30, č. 9 (2009), s. 1802-1814 ISSN 0953-816X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/08/0503
  Grant ostatní:EC(XE) LSH-2004115-4-018741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: clock gene * suprachiasmatic nucleus * photoperiod
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.418, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177542
   

 4. 4. 0323450 - FGU-C 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Matějů, Kristýna - Bendová, Zdena - El-Hennamy, Rehab - Sládek, Martin - Sosniyenko, Serhiy - Sumová, Alena
  Development of the light sensitivity of the clock genes Period1 and Period2, and immediate-early gene c-fos within the rat suprachiasmatic nucleus.
  [Vývoj citlivosti ke světlu hodinových genů Period1 a Period2 a časného raného genu c-fos v suprachiasmatických jádrech laboratorního potkana.]
  European Journal of Neuroscience. Roč. 29, č. 3 (2009), s. 490-501 ISSN 0953-816X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA309/08/0503; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GD309/08/H079; EC(XE) LSH-2004-115-4-018741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: circadian clock * ontogenesis * photic entrainment
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.418, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171405
   

 5. 5. 0320810 - FGU-C 2009 US eng A - Abstrakt
  El-Hennamy, Rehab - Matějů, Kristýna - Bendová, Zdeňka - Sosniyenko, Serhiy - Sumová, Alena
  Maternal control of the fetal and neonatal rat suprachiasmatic nucleus.
  [Vliv matky na fetální a neonatální rytmy v suprachiasmatickém jádře potkana.]
  20th Anniversary Meeting Society for Research on Biological Rhythms. Destin: SRBR, 2008. s. 191-192.
  [Anniversary Meeting Society for Research on Biological Rhythms /20./. 17.05.2008-21.05.2008, Destin]
  Grant CEP: GA ČR GA309/08/0503; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant ostatní:EUCLOCK(XE) 018741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: spo2 * suprachiasmatic nucleus * rat * development
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169571
   

 6. 6. 0320803 - FGU-C 2009 CZ eng A - Abstrakt
  Sosniyenko, Serhiy - Matějů, Kristýna - Sládek, Martin - Illnerová, Helena - Sumová, Alena
  Photoperiodic entrainment of the circadian clock in the mice SCN.
  [Fotoperiodická synchronizace cirkadiánních hodin v myším SCN.]
  Phd Student Workshop. Praha: FgÚ AV ČR, 2008. ---.
  [PhD Student Workshop of Institute of Physiology. 02.06.2008-04.06.2008, Seč]
  Grant ostatní:EUCLOCK(XE) 018741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: spo2 * photoperiod * mice * circadian clock
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169567
   

 7. 7. 0319356 - FGU-C 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Sumová, Alena - Bendová, Zdeňka - Sládek, Martin - El-Hennamy, Rehab - Matějů, Kristýna - Polidarová, Lenka - Sosniyenko, Serhiy - Illnerová, Helena
  Circadian molecular clocks tick along ontogenesis.
  [Cirkadiánní molekulární hodiny tikají během ontogeneze.]
  Physiological Research. Roč. 57, Suppl.3 (2008), S139-S148 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA ČR GA309/08/0503; GA AV ČR(CZ) IAA500110605; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant ostatní:EC(XE) LSH-2004-115-4-018741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: circadian clock * ontogenesis * suprachiasmatic nucleus
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.653, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168521
   

 8. 8. 0312970 - FGU-C 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  El-Hennamy, Rehab - Matějů, Kristýna - Bendová, Zdena - Sosniyenko, Serhiy - Sumová, Alena
  Maternal Control of the Fetal and Neonatal Rat Suprachiasmatic Nucleus.
  [Řízení fetálních a neonatálních suprachiasmatických jader potkana mateřskými vlivy.]
  Journal of Biological Rhythms. Roč. 23, č. 5 (2008), s. 435-444 ISSN 0748-7304
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/05/0350; GA ČR GA309/08/0503
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GD309/08/H079; EUCLOCK(XE) LSH-2004-115-4-018741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: circadian system * ontogenesis * maternal entrainment
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 4.211, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163908
   

 9. 9. 0098683 - FGU-C 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Sosniyenko, Serhiy - Laurinová, Kristýna - Sládek, Martin - Sumová, Alena
  Photoperiodic entrainment of the circadian molecular clock in the mice.
  [Fotoperiodická synchronizace cirkadiánních molekulárních hodin myši.]
  83. Fyziologické dny. Brno: Fyziologický ústav LF MU, 2007.
  [Fyziologické dny /83./. 06.02.2007-08.02.2007, Brno]
  Grant ostatní:6th Framework project EUCLOCK(XE) 18741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * photoperiod * clock genes * mice
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157531
   

 10. 10. 0098682 - FGU-C 2008 CZ eng A - Abstrakt
  El-Hennamy, Rehab - Laurinová, Kristýna - Bendová, Zdeňka - Sosniyenko, Serhiy - Sládek, Martin - Sumová, Alena
  Maternal entrainment of the circadian pacemaker within the suprachismatic nucleus during postnatal development in the rat pups.
  [Mateřská synchronizace cirkadiánního pacemakeru v suprachismatickém jádře během postnatálního vývoje potkana.]
  83. Fyziologické dny. Brno: Fyziologický ústav LF MU, 2007.
  [Fyziologické dny /83./. 06.02.2007-08.02.2007, Brno]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA309/05/0350
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * suprachiasmatic nucleus * entrainment * rat
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157530