Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0494227 - ARU-G 2019 ES eng A2 - Abstrakt ze sborníku
  Dreslerová, Dagmar - Kozáková, Radka - Bobek, Přemysl - Brychová, V. - Metlička, M. - Pokorná, Adéla - Strouhalová, Barbora
  How the multi-proxy approach helps to reveal the mystery of the later prehistoric settlement in the Šumava mountains (Böhmerwald), Bohemia.
  24th EAA Annual Meeting. Barcelona, 5-8 September 2018. Reflecting futures. Abstract book. Vol. 2. Barcelona: European Association of Archaeologists, 2018 - (Kleinová, K.). s. 743. ISBN 978-84-9168-143-4.
  [Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /24./. 05.09.2018-08.09.2018, Barcelona]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-17909S
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: mountains * archaeology * pollen * Late Iron Age
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; EF - Botanika (BU-J)
  Obor OECD: Archaeology; Plant sciences, botany (BU-J)
  https://submissions.e-a-a.org/eaa2018/sessions/contribution/repository_pdf.php?abstract=2458
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287461
   

 2. 2. 0494207 - ARU-G 2019 DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Dreslerová, Dagmar - Kozáková, Radka - Chuman, T. - Strouhalová, Barbora - Abraham, V. - Poništiak, Š. - Šefrna, L.
  Settlement activity in later prehistory: invisible in the archaeological record but documented by pollen and sedimentary evidence.
  Archaeological and Anthropological Sciences. (2018) ISSN 1866-9557
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: soils * sediments * palynology * archaeology * human impact * Late Holocene * Migration period
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Impakt faktor: 2.414, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287484
   

 3. 3. 0493781 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havrda, J. - Kočár, Petr - Kočárová, R. - Kozáková, Radka - Podliska, J. - Sůvová, Z.
  K vývoji a podobě historického nadloží Staroměstského náměstí v Praze. Příspěvek k mezioborovému výzkumu veřejných prostranství.
  [On the development and situation of the historic overburden of Old Town Square in Prague. A contribution to interdisciplinary research of public space.]
  Forum urbes medii aevi. Roč. 10, č. 2 (2017), s. 164-195 ISSN 1803-1749
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Prague * city * public space * routes * Middle Ages * archaeological research * environmental research
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287163
   

 4. 4. 0488975 - ARUB-Q 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří - Pokorný, P. - Horáček, I. - Sázelová, Sandra - Abraham, V. - Divišová, M. - Ivanov, M. - Kozáková, Radka - Novák, J. - Novák, Martin - Šída, P. - Perri, A.
  Late Glacial and Holocene sequences in rockshelters and adjacent wetlands of Northern Bohemia, Czech Republic: Correlation of environmental and archaeological records.
  Quaternary International. Roč. 465, January 26 2018 (2018), s. 234-250 ISSN 1040-6182
  Grant CEP: GA ČR GA13-08169S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Czech Republic * sandstone rockshelters * wetlands * Late Glacial * Holocene * Late Paleolithic * Mesolithic * paleoecology * lithic industries
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
  Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARU-G)
  Impakt faktor: 2.163, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283473
   

 5. 5. 0488490 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pokorný, P. - Novák, J. - Šída, P. - Divišová, M. - Kozáková, Radka - Abraham, V.
  Vývoj vegetace severočeských pískovcových území od pozdního glaciálu po střední holocén.
  [Vegetation development of Northern Bohemian sandstone areas from the Late Glacial to the Middle Holocene.]
  Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003-2015. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017 - (Svoboda, J.), s. 11-37. The Dolní Věstonice Studies, 22. ISBN 978-80-7524-005-7
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA13-08169S
  Program:GA
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: paleoecology * chronology * human impact * fire dynamics * biogeography
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283101
   

 6. 6. 0479184 - ARU-G 2018 SK cze A2 - Abstrakt ze sborníku
  Dreslerová, Dagmar - Kozáková, Radka - Strouhalová, Barbora - Poništiak, Š. - Chuman, T. - Abraham, V. - Šefrna, L.
  Archeologicky nezachycené sídelní aktivity mladého pravěku doložené pylovým a sedimentárním záznamem.
  [Invisible archaeological settlement activities in later prehistory documented by pollen and sedimentary evidence of a human impact.]
  Kniha abstraktov 13. konferencie environmentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra, Slovenská republika. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017 - (Hajnalová, M.; Beljak Pažinová, N.; Šimunková, K.). s. 24. ISBN 978-80-558-1140-6.
  [Konferencia environmentálnej archeológie /13./. 06.02.2017-07.02.2017, Nitra]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: palynology * sediments * archaeology * human impact
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://www.karch.ff.ukf.sk/documents2017/13KEA2017_Kniha_abstraktov.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275236
   

 7. 7. 0478577 - ARU-G 2019 DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kozáková, Radka - Kyselý, René - Trefný, M. - Drábková, K. - Kočár, Petr - Frolíková, Drahomíra - Kočárová, R. - Moravcová, Kamila
  Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approach regarding the Hallstatt princely grave from Prague-Letňany, Czech Republic.
  Archaeological and Anthropological Sciences. -, - (2017) ISSN 1866-9557
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: grave * meat offerings * pollen * bronze bucket * paint * infrared spectroscopy * xylotomic analysis
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Impakt faktor: 2.414, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274667
   

 8. 8. 0478176 - ARU-G 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chytráček, Miloslav - Chvojka, O. - Egg, M. - John, J. - Kozáková, Radka - Křivánek, Roman - Kyselý, René - Michálek, J. - Stránská, Petra
  A disturbed Late Hallstatt period princely grave with a two-wheeled chariot and bronze vessels in Sedlina Forest near Rovná in South Bohemia: a preliminary report.
  Archaeological sites in forests. Strategies for their protection. München: Volk Verlag, 2017 - (Irlinger, W.; Suhr, G.), s. 83-90. Inhalte - Projekte - Dokumentationen: Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, 14. ISBN 978-3-86222-226-1.
  [Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /19./. Plzeň (CZ), 04.09.2013-08.09.2013]
  Grant ostatní:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
  Program:M
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Late Hallstatt period * princely grave * bronze vessels * forest * South Bohemia * tumulus graves * disturbances
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274365
   

 9. 9. 0472509 - BU-J 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Abraham, V. - Kuneš, Petr - Petr, L. - Svitavská-Svobodová, Helena - Kozáková, Radka - Jamrichová, Eva - Švarcová, Markéta Gabriela - Pokorný, P.
  A pollen-based quantitative reconstruction of the Holocene vegetation updates a perspective on the natural vegetation in the Czech Republic and Slovakia.
  Preslia. Roč. 88, č. 4 (2016), s. 409-434 ISSN 0032-7786
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP504/12/0649
  GRANT EU: European Commission(XE) 278065 - LONGWOOD
  Institucionální podpora: RVO:67985939 ; RVO:67985912
  Klíčová slova: quantitative reconstruction * pollen * vegetation * Holocene * Czech Republic * Slovakia
  Kód oboru RIV: EF - Botanika; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
  Impakt faktor: 3.000, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269814
   

 10. 10. 0471924 - ARU-G 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kozáková, Radka
  Metoda pylové analýzy a její využití v archeologii Prahy raného a vrcholného středověku.
  [The pollen analysis method and its use in archaeology of Prague in the Early and High Middle Ages.]
  Praha archeologická. Praha: Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, 2016 - (Boháčová, I.; Šmolíková, M.), s. 261-271. Archaeologica Pragensia, Supplementum, 3. ISBN 978-80-87828-19-9
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: pollen analysis * archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269349