Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0480088 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čech, Petr
  Pokračování výzkumu postavení protiletadlové obrany Sudetenländische Treibstoffwerke Maltheuren bei Brüx (STW) z let 1944-45, k. ú. Libkovice, okr. Most.
  [Continuing excavation of anti-aircraft defense position Sudetenländische Treibstoffwerke Maltheuren bei Brüx (STW) from 1944-45, Libkovice cadaster, Most district.]
  Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 101, - (2016), s. 49 ISSN 1211-992X.
  [Archeologické výzkumy v Čechách 2015. Praha, 05.04.2016-06.04.2016]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: World War II * anti-aircraft defense * archaeological excavation
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275994
   

 2. 2. 0480085 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čech, Petr
  Raně středověké pohřebiště "Nesvětice", okr. Most.
  [An early medieval cemetery 'Nesvětice', Most district.]
  Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 101, - (2016), s. 27-28 ISSN 1211-992X.
  [Archeologické výzkumy v Čechách 2015. Praha, 05.04.2016-06.04.2016]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Early Middle Ages * cemetery
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275992
   

 3. 3. 0480083 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čech, Petr
  Výzkum polykulturního pravěkého naleziště na k. ú. Mariánské Radčice, okr. Most.
  [Excavation of polycultural prehistoric site at Mariánské Radčice cadaster, Most district.]
  Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 101, - (2016), s. 9 ISSN 1211-992X.
  [Archeologické výzkumy v Čechách 2015. Praha, 05.04.2016-06.04.2016]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: prehistory * polycultural site
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275991
   

 4. 4. 0472034 - ARU-G 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čech, Petr - Soukup, M. B.
  Druhá sezóna plošného odkryvu pohřebiště v Nesvěticích (k. ú. Libkovice u Mostu).
  [The second season of the areal excavation of the cemetery in Nesvětice (Libkovice cadaster).]
  Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 97, - (2015), s. 39 ISSN 1211-992X.
  [Archeologické výzkumy v Čechách 2014. Praha, 31.03.2015-01.04.2015]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Early Middle Ages * cemetery
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269377
   

 5. 5. 0472031 - ARU-G 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čech, Petr - Soukup, M. B.
  Velkoplošný záchranný výzkum polykulturního naleziště u Mariánských Radčic, okr. Most.
  [Large-area rescue excavation of polycultural site near Mariánské Radčice, Most district.]
  Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 97, - (2015), s. 19-20 ISSN 1211-992X.
  [Archeologické výzkumy v Čechách 2014. Praha, 31.03.2015-01.04.2015]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: polycultural site * rescue excavation
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269376
   

 6. 6. 0457478 - ARU-G 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Čech, Petr
  Dutý plechový křížek s reliéfem Ukřižovaného.
  [Hollow tin cross with a relief of Crucifixion.]
  Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Praha: Národní galerie, 2014 - (Foltýn, D.; Klípa, J.; Mašková, P.; Sommer, P.; Vlnas, V.), s. 28. ISBN 978-80-7035-550-3
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Early Middle Ages * cross * crucifixion
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257875
   

 7. 7. 0451573 - ARU-G 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čech, Petr - Křivánek, Roman - Soukup, M. B.
  Záchranný archeologický výzkum palebného postavení z druhé světové války na k. ú. Libkovice u Mostu, okr. Most - II. sezóna.
  [Rescue archaeological research of anti-aircraft artillery position from WWII on cadaster Libkovice u Mostu, distr. Most - 2nd season.]
  Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 97, - (2015), s. 46 ISSN 1211-992X.
  [Archeologické výzkumy v Čechách 2014. Praha, 31.03.2015-01.04.2015]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: rescue archaeological research * anti-aircraft artillery position * brown coal mine * geophysical survey
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252750
   

 8. 8. 0450920 - ARU-G 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Čech, Petr
  Žatec.
  [Žatec.]
  Velká Morava a počátky křesťanství. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2014 - (Kouřil, P.), s. 276-279. ISBN 978-80-86023-53-3
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV010
  Klíčová slova: Early Middle Ages * agglomeration * archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252116
   

 9. 9. 0447962 - ARU-G 2016 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Křivánek, Roman - Čech, Petr - Soukup, Michal B.
  Geophysical prospection and rescue archaeological excavation of subsurface WWII remains in the foreland of brown coal mines in northwestern Bohemia.
  Archaeologia Polona. Roč. 53, č. 2015 (2015), s. 217-222 ISSN 0066-5924.
  [International Conference on Archaeological Prospection /11./. Warszawa, 15.09.2015-19.09.2015]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: archaeological prospection * archaeological investigation * WWII * magnetometry * anti-aircraft defense
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249772
   

 10. 10. 0441358 - ARU-G 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malyková, Drahomíra - Likovský, Jakub - Velemínský, P. - Čech, Petr
  Společný hrob dvou mužů se stopami smrtelných zranění ze Žatce.
  [A common grave of two men with traces of fatal injuries from Žatec.]
  Archeologie ve středních Čechách. Roč. 18, č. 2 (2014), s. 883-900 ISSN 1214-3553
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Middle Ages * double grave * two men * fatal injury
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244532