Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0489580 - MSUA-W 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hradilová, Marta (ed.) - Tošnerová, Marie (ed.)
  Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku.
  [“Jakž lidé hodnověrní zprávu činí.” The Forms of Written Communication in the Early Modern Period.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. 255 s. ISBN 978-80-87782-83-5
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Early Modern Period * written communication
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284037
   

 2. 2. 0486040 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  „Liber monasterii de Chrumpnaw comparatus per honorabilem dominum Petrum de Rosenberch“ – knižní dar Petra II. z Rožmberka českokrumlovskému klášteru.
  [“Liber monasterii de Chrumpnaw comparatus per honorabilem dominum Petrum de Rosenberch.” Peter II of Rosenberg´s Book Gift to the Český Krumlov Double Monastery.]
  Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017 - (Rywiková, D.; Lavička, R.), s. 219-228. ISBN 978-80-7464-936-3
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Český Krumlov, Czech Republic * Peter II. of Rosenberg * codicology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280930
   

 3. 3. 0481672 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Hradilová, Marta - Pátková, H.
  Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350.
  [Scriptores. Written Culture and Its Creators in Late Medieval Bohemia in 1300–1350.]
  Praha: Scriptorium, 2017. 232 s. ISBN 978-80-88013-54-9
  Grant CEP: GA ČR GA14-00994S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: codicology * palaeography * Bohemia, 1300-1350
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277196
   

 4. 4. 0481671 - MSUA-W 2018 CZ ger R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [Enenkel, K. A. E.: Die Stiftung von Autorschaft in der neulateinischen Literatur (ca.1350-ca. 1650). Zur Autorisierenden und wissensvermittelnden Funktion von Widmungen, Vorworttexten, Autoporträts und Dedikationsbildern. Leiden, 2014. 657 s.]. Scriptorium. Roč. 70, č. 1 (2016), "B-69" ISSN 0036-9772
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: codicology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277195
   

 5. 5. 0464972 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  Katalog datovaných rukopisů – očekávání a realita.
  [Catalogue of dated Manuscripts: Expectations and Reality.]
  Kultura psaní v dějinách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016 - (Nekvapil, L.), s. 111-122. ISBN 978-80-7395-956-2
  Grant CEP: GA ČR GA14-00994S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: dated manuscript catalogue * palaeography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263711
   

 6. 6. 0464971 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  Utajená knihovna? (K osudům bechyňské minoritské knihovny v době husitství).
  [A Secret Library? (On the fortunes of the Minorite library in Bechyně at the time of the Hussite movement).]
  Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016 - (Jaluška, M.; Soukup, D.), s. 74-81. ISBN 978-80-88069-16-4
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Bohemia, Minorite convents * Minorite library in Bechyně * Hussite wars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263710
   

 7. 7. 0464625 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta - Petr, Stanislav
  Neznámý středověký rukopis nedělní postily Hortulus reginae z knihovny kláštera kapucínů v Žatci.
  [Unknown medieval manuscript of the Sunday postil Hortulus reginae from the Library of the Capuchin Monastery in Žatec.]
  Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Lidové noviny, 2016 - (Doležalová, E.; Sommer, P.), s. 114-125. ISBN 978-80-7422-355-6
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Pietro Baldini * manuscript * copperplate
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263458
   

 8. 8. 0457867 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hradilová, Marta
  Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově.
  [The library of the Poor Clare Convent in Český Krumlov.]
  K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta. Ústav romanistiky, 2015, s. 327-336. Opera Romanica, 16. ISBN 978-80-7394-542-8.
  [K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času /6./. Český Krumlov (CZ), 23.10.2014-26.10.2014]
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Český Krumlov, Poor Clare Convent * codicology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  http://www.ff.jcu.cz/documents/10832/171099/OR16+text/021da0e1-665a-407b-a378-028b79f28720
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258219
   

 9. 9. 0457522 - MSUA-W 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
  Pavlíček, Tomáš W. - Hálek, Jan - Květová, Miroslava - Barvíková, Hana - Tošnerová, Marie - Hradilová, Marta - Malínská, Jana - Rejchrt, Radek - Josková, Markéta (ed.)
  Umění vědy. 125 let špičkového výzkumu ve veřejném zájmu.
  [The Art of the Science. 125 Years of a Peak Research in the Public Interest.]
  [Brno, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Praha, 01.06.2015-19.11.2015, (E-CST 0/0)]
  Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:60457856
  Klíčová slova: academy of sciences * Czech scientists * popularisation of sciences
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AE - Řízení, správa a administrativa (SSC-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270393
   

 10. 10. 0448770 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hradilová, Marta - Tošnerová, Marie
  Jaromír Čelakovský a rukopisná komise České akademie věd a umění.
  [Jaromír Čelakovský and Manuscripts Commission of the Czech Academy of Sciences and Arts.]
  Právněhistorické studie. Roč. 45, č. 1 (2015), s. 160-166 ISSN 0079-4929.
  [Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě. Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846–1914). Praha, 04.11.2014-06.11.2014]
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Čelakovský, Jaromír * Czech Academy of Sciences and Arts
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250433