Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0361633 - UT-L 2012 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sládek, Ivo - Kozel, K. - Jaňour, Zbyněk
  On The Numerical Validation Study of Stradified Flow Over 2D-Hill Test Case.
  Finite Volumes for Complex Applications VI Problems & Perspectices. Berlín: Springer, 2011 - (Fořt, J.; Fürst, J.; Halama, J.; Herbin, R.; Hubert, R.), s. 731-739. ISBN 978-3-642-20670-2.
  [FVCA Internationa Symposium /6./. Praha (CZ), 06.06.2011-10.6.2011]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: turbulent boundary layers * stratification effects
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  http://www.springerlink.com/content/l32u4r81845vu252
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198903
   

 2. 2. 0352958 - UT-L 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sládek, Ivo - Kozel, K. - Jaňour, Zbyněk
  On the thermally stratified atmospheric flow modeling.
  Topical Problems of Fluid Mechanics 2010. Praha: Ústav termomechaniky, AV ČR, v. v. i., 2010 - (Příhoda, J.; Kozel, K.), s. 135-138. ISBN 978-80-87012-25-3.
  [Topical Problems of Fluid Mechanics 2010. Praha (CZ), 10.02.2010-11.02.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: atmospheric boundary layer * turbulence model * finite volume method
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192328
   

 3. 3. 0352956 - UT-L 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sládek, Ivo - Kozel, Karel - Jaňour, Zbyněk
  On the validation study devoted to stratified atmospheric flow over an isolated hill.
  FLUID DYNAMICS 2010. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR,v.v.i, 2010 - (Jonáš, P.; Uruba, V.), s. 21-22. ISBN 978-80-87012-27-7.
  [Colloquium Fluid Dynamics 2010. Praha (CZ), 20.10.2010-22.10.2010]
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA201/08/0012
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: atmospheric boundary layer * turbulence model * finite volume method
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192326
   

 4. 4. 0103544 - UT-L 20040050 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sládek, Ivo - Kozel, Karel - Jaňour, Zbyněk
  On the complex mathematical modelling of some 2D and 3D atmospheric boundary layer flow problems.
  [O problému complexního matematického modelování vybraných dvou a tří rozměrných mezních vrstev atmosféry.]
  Atmosférická depozice 2004. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2004 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 75-79. ISBN 80-02-01659-9.
  [Atmosférická depozice 2004. Tejmlov (CZ), 29.06.2004-30.06.2004]
  Grant CEP: GA MŠk OC 715.10; GA AV ČR KSK3012103
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
  Klíčová slova: numerical methods * dispersion modelling * atmospheric boundary layer
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010851
   

 5. 5. 0103532 - UT-L 20040038 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Beneš, Luděk - Sládek, Ivo - Jaňour, Zbyněk
  On the numerical modfeling of 3D-atmospheric boundary layer flow.
  [O numerickém modelování třírozměrné mezní vrstvy atmosféry.]
  Proceedings of harmonisation within atmospheric dispersion modeling for regulatory purposes. Karlsruhe: Forshungszentrum Karrlsruhe GmbH, 2004 - (Suppan, P.), s. 340-344. ISBN 3-923704-44-5.
  [Harmonisation within atmospheric Dispersion modeling for regulatory purposes. Garmisch-Partenkirchen (DE), 01.06.2004-04.06.2004]
  Grant CEP: GA MŠk OC 715.10
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
  Klíčová slova: atmosphere * pollution * numerical simulation
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010839