Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0492149 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kloferová, Stanislava
  Neboť nic se tak nezapomíná jako nářečí (františek Bartoš).
  [For Nothing Gets so Forgotten as a Dialect (František Bartoš).]
  Acta musealia. Roč. 15, 1-2 (2017), s. 104-114 ISSN 0862-8548
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
  Klíčová slova: Czech studies * dialectology * development of dialects * standart speech in Bohemia and Moravia
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285802
   

 2. 2. 0492141 - UJC-A 2019 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  Zur Homonymie im Wörterbuch der Dialekte der tschechischen Sprache.
  [On homonymy in the Dictionary of the Czech Dialects.]
  Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 207-214. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
  [Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
  Klíčová slova: Czech studies * dialectology * dialect dictionary * homonymy * polysemy
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285803
   

 3. 3. 0492127 - UJC-A 2019 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  Existují ještě dnes tradiční dialekty?.
  [Do traditional Dialects still exist Today?.]
  Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 51. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 140-145. ISBN 978-80-210-8962-4.
  [Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
  Klíčová slova: bohemistics * dialectology * traditional territorial dialect * social prestige of a dialect
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285801
   

 4. 4. 0487515 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Balhar, Jan - Jančák, Pavel - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hladká,, Z. - Hlavsová, Jaroslava - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Landsmann, R. - Lamprechtová-Michálková, V. - Majerčáková, Zuzana - Hlubinková, Zuzana - Omelková, M. - Pleskalová, J. - Povolná, R. - Šipková, Milena - Vojtová, J. - Ireinová, Martina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Štefková, Marta - Šimečková, Marta - Spinková, Stanislava
  Český jazykový atlas..
  [Czech Liunguistic Atlas.]
  2. upravené vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český, 2017. 3450 s. ISBN 978-80-88211-06-8
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * Geolinguistic * Electronic version of the dictionary * Czech dialectology * Maps * Comments * Hypertext
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://cja.ujc.cas.cz/nove/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282170
   

 5. 5. 0484331 - UJC-A 2018 RIV RU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  Ke koncepci celonárodního nářečního slovníku.
  [On the conception of a nationwide dialectal dictionary.]
  Slavjanskaja dialektnaja leksikografija 2. Vol. 2. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija, 2016 - (Myznikov, S.), s. 100-116. ISBN 978-5-4469-1064-9.
  [Slavjanskaja dialektnaja leksikografija. Sankt-Peterburg (RU), 20.10.2014-25.10.2014]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Klíčová slova: Czech studies * dialectology * dialectal lexicography * the concept of dialectal dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282132
   

 6. 6. 0477221 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  Existují ještě dnes tradiční dialekty?.
  [Do Traditional Dialects Still Exist Today?.]
  Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusínová, E.), s. 138-143. ISBN 978-80-210-8567-1.
  [Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
  Klíčová slova: bohemistics * dialectology * traditional territorial dialect * social prestige of a dialect
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277575
   

 7. 7. 0477025 - UJC-A 2018 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  Ein neues dialektologisches Projekt zum Tschechischen : das Wörterbuch der tschechischen Dialekte in Böhmen, Mähren und Schlesien.
  [New Dialectological Project of Czech Dictionary of Dialects of the Czech Language.]
  dialekt | dialect 2.0. Langfassungen | Long papersialekt. Wien: Praesens Verlag, 2017 - (Wandl-Vogt, E.; Dorn, A.), s. 213-220. ISBN 978-3-7069-0962-4.
  [Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) /7/. Wien (AT), 23.07.2012-28.07.2012]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech language * Linguistic Atlas * dialect * dialect dictionary * lemma
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276947
   

 8. 8. 0472705 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Šipková, Milena - Konečná, Sabina (ed.) - Přadková, Petra (ed.) - Šimečková, Marta (ed.)
  Český jazykový atlas 5.
  [Czech Linguistic Atlas 5.]
  2., elektronické, opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR - dialektologické oddělení, 2016. 681 s. ISBN 978-80-86496-95-5
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
  Klíčová slova: Czech dialects * dialectology * geolinguistic
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://cja.ujc.cas.cz/CJA5/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269938
   

 9. 9. 0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
  Čeština nově od A do Ž.
  1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269611
   

 10. 10. 0469721 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
  Čižmárová, Libuše - Kloferová, Stanislava - Šipková, Milena
  Jak se kde mluví - Nářečí v České republice. Mapa.
  [How it is spoken wherein - Dialects in the Czech Republic Map.]
  Ćeština nově od A do Ź. Praha: Academia, 2016 - (Pravdová, M.), s. 4. ISBN 978-80-200-2560-9
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: map * dialect * geolinguistics * dialect diversification * the Czech Linguistic
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267828