Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0465806 - UEF-S 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Thořová, Věra (ed.) - Traxler, Jiří (ed.) - Vejvoda, Zdeněk (ed.)
  Edice. Milostné písně. Žertovné a taneční písně.
  [Edition. Love songs. Dance and jocular songs.]
  Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky : studie, kritická edice. Vol. 1. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015, s. 99-692. Poklady lidové kultury, 15. ISBN 978-80-88081-03-6
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: the Podřipsko region * critical editions of folk songs * collector František Homolka
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270159
   

 2. 2. 0464254 - UEF-S 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Thořová, Věra - Traxler, Jiří - Vejvoda, Zdeněk
  František Homolka, rodák z Podřipska.
  [František Homolka, a native of the Podřipsko region.]
  Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky : studie, kritická edice. Vol. 1. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015, s. 10-31. Poklady lidové kultury, 15. ISBN 978-80-88081-03-6
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: the Podřipsko region * critical editions of folk songs * collector František Homolka
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267299
   

 3. 3. 0445761 - UEF-S 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Tyllner, Lubomír - Traxler, Jiří - Thořová, Věra
  Průvodce po pramenech lidových písní, hudby a tanců v Čechách.
  [A Guide To the Sources of Folksongs, Music and Dances in Bohemia.]
  Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2015. 770 s. ISBN 978-80-85010-09-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA404/96/1425
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: folk song * folk music * folk dance * traditional culture * traditional music sources
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250888
   

 4. 4. 0427718 - UEF-S 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Thořová, Věra - Traxler, Jiří - Vejvoda, Zdeněk
  Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky : studie, kritická edice.
  [Prague Folk Songs in Collections by František Homolka : study, critical edition.]
  Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2013. 371 s. Poklady lidové kultury, 14. ISBN 978-80-87112-78-6
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: urban folklore * singing competence in urbanized society * Prague folk songs * critical edition of songs * collector František Homolka
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233230
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Lidove pisne z Prahy 1. DÍL 2011.pdf6184.1 MBVydavatelský postprintvyžádat
  Lidove pisne z Prahy II.pdf4145.8 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Lidové písně z Prahy I.pdf5337.8 KBVydavatelský postprintvyžádat
  RECENZE_Lid. písně z Prahy Ia II.pdf3171.8 KBVydavatelský postprintvyžádat

 5. 5. 0373895 - UEF-S 2012 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Thořová, Věra
  Život a dílo Boženy Čapkové z hlediska etnomuzikologie a literární vědy.
  [The life and Work of Božena Čapková from the Perspective of Ethnomusicology and Literary studies.]
  Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. 26 /68/, č. 1 (2009), s. 123-129. ISSN 1211-8117.
  [„Na pomezí oborů“. O interdisciplinární spolupráci národopisu s příbuznými společenskovědními obory. Jindřichúv Hradec, 24.09.2008-25.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Collectors of Folk Songs * Folk Songs and Rhymes from the Foothills of the Giant Mountains * Legends * Fairy Tales * Superstitious Stories
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0206948
   

 6. 6. 0372648 - UEF-S 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Thořová, Věra - Traxler, Jiří - Vejvoda, Zdeněk
  Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky. Studie / kritická edice.
  [Prague Folk Songs in Collections by František Homolka.]
  Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i, 2011. 508 s. Poklady lidové kultury, 13. ISBN 978-80-87112-59-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: urban folklore * Prague folk songs * critical edition * singing competence in urbanized society * collector František Homolka
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0205912
   

 7. 7. 0372577 - UEF-S 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Thořová, Věra - Toncrová, Marta - Uhlíková, Lucie
  Tištěné edice lidových písní v českých zemích – vývoj a vybrané problémy.
  [Printed editions of folk songs in the Czech Lands – the development and selected problems.]
  Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2011 - (Uhlíková, L.; Toncrová, M.; Procházková, J.; Beránková, H.; Traxler, J.; Vejvoda, Z.; Thořová, V.; Stavělová, D.; Matuszková, J.; Fiala, J.; Blahůšek, J.; Urbancová, H.; Lechleitner, G.), s. 11-40. Kultura - společnost - tradice, 4. ISBN 978-80-87112-57-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: folklore * folk song * edition * censorship * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0205859
   

 8. 8. 0350258 - UEF-S 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Thořová, Věra
  Lidové písně z Havlíčkobrodska.
  [Folk songs from the region of Havlíčkův Brod.]
  Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2009. 221 s. ISBN 978-80-87302-01-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: folk songs * region Havlíčkův Brod
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190303
   

 9. 9. 0341699 - UEF-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Thořová, Věra
  Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové. (Na základě analýzy textových i melodických variant písně jaký mám trápení...).
  [Broadside ballads as an inspiration for the Czech folk song.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 97, č. 1 (2010), s. 51-74 ISSN 0009-0794
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: broadside ballad * folk song * variants * oral tradition * transformation of broadside ballad to a folk song
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 0.343, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184600
   

 10. 10. 0336920 - UEF-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Thořová, Věra
  Nově objevený rukopis Boženy Čapkové.
  [A newly found manuskript of Božena Čapková.]
  Lidé města. Roč. 11, č. 1 (2009), s. 215-226 ISSN 1212-8112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: tales * legendary stories * Božena Čapková
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181042