Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0357284 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křivánek, Vladimír
  Máchovský rodokmen české lyriky.
  [The Mácha-like lineage of Czech lyrical poetry.]
  Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Piorecký, K.), s. 13-25. ISBN 978-80-85778-74-8.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * Czech 20th century literature * meditative lyrical poetry * Mácha, Karel Hynek * Mácha-like gesture * chronotops * perceptional resonance
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195601
   

 2. 2. 0357009 - UCL-M 2011 CZ cze G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
  Piorecký, Karel (ed.) - Křivánek, Vladimír - Charypar, Michal - Fořt, Bohumil - Hrbata, Zdeněk - Ibrahim, Robert - Koten, Jiří - Sládek, Ondřej - Sgallová, K. - Šerlaimova, S. - Berkes, T. - Budagova, L. - Čolakova, Ž. - Galmiche, X. - Grigorov, D. - Melnyčenko, I. - Procházka, M. - Valcerová, A.
  Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?).
  [Resonances of Mácha. Fourth Congress of World Czech Literary Studies: Other Czech Literature (?).]
  Praha: Ústav pro českou literaturu: Praha: Akropolis: Praha: Obec spisovatelů, 2010. 214 s. ISBN 978-80-85778-74-8.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * literary studies * Mácha, Karel Hynek
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195383
   

 3. 3. 0347102 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Křivánek, Vladimír
  Pět podob experimentu v české poezii dvacátého století.
  [Five forms of experiment in Czech poetry of the 20th century.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 18-24. ISSN 1803-876X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * 20th century * experiment
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187956
   

 4. 4. 0347072 - UCL-M 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Křivánek, Vladimír
  Vladimír Holan básník.
  [Vladimír Holan, the poet.]
  Praha: Aleš Prstek, 2010. 428 s. ISBN 978-80-904164-4-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9056301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * Holan, Vladimír
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187932
   

 5. 5. 0341347 - UCL-M 2010 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Křivánek, Vladimír
  Překročit hranice obvyklého. Pět podob experimentu v české poezii dvacátého století.
  [Crossing the usual boundaries. Five forms of the experiment in Czech poetry of the twentieth century.]
  Tvar. Roč. 20, č. 12 (2009), s. 8-9. ISSN 0862-657X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * 20th century * experiments
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184361
   

 6. 6. 0341319 - UCL-M 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Křivánek, Vladimír
  Poezie niterného zření.
  [The poetry of inner visions.]
  Dovnitř obrácené oko. Praha: Litterula, 2009 - (Rosette, P.), s. 183-187. ISBN 978-80-904370-0-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * Rosette, Petra
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184336
   

 7. 7. 0341310 - UCL-M 2010 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Křivánek, Vladimír
  Hradecké sympozium o kritice.
  [Symposium on criticism in Hradec Králové.]
  Dokořán. Roč. 13, č. 51 (2009), s. 38-40. ISSN 1212-2149.
  [Kritéria, hodnoty, vize. Hradec Králové, 26.06.2009-27.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * criticism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184330
   

 8. 8. 0324068 - UCL-M 2009 BG bul J - Článek v odborném periodiku
  Křivánek, Vladimír
  Poetičeskite dnevnici - poetika i poetičnost.
  [On the poetics of lyrical diaries.]
  Homo bohemicus. -, 2-3 (2000), s. 123-129. ISSN 1312-9252
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Klíčová slova: Czech literature * poetry
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171863
   

 9. 9. 0323942 - UCL-M 2009 CZ cze R - Recenze
  Křivánek, Vladimír
  Příběh velké duchovní lásky aneb Oféliina píseň.
  [The story of grand spiritual love or Ofelia's song.]
  [Janés, C.: Oféliin hlas]. Tvar. Roč. 20, č. 7 (2009), s. 2. ISSN 0862-657X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Spanish literature * Janés, Clara
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171769
   

 10. 10. 0322840 - UCL-M 2009 CZ cze N - Článek v novinách
  Křivánek, Vladimír
  Potřebujeme nové Čapky.
  [We Need New Authors Resembling Čapek.]
  MF Dnes. Roč. 19, č. 301 (2008), D4. ISSN 1210-1168
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * fiction
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170981