Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0482368 - OU-W 2018 RIV CZ cze, chi, ass J - Článek v odborném periodiku
  Liščák, Vladimír
  Tchangské křesťanství („nestoriánství“) v Číně a jeho jesuitská reflexe v 17. století.
  [Tang Christianity (“Nestorianism”) in China and its Jesuit reflection in the 17th Century.]
  Parrésia. -, 9-10 (2016), s. 193-276. ISBN 978-80-87378-84-7. ISSN 1802-8209
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Christianity in China * Nestorianism * Luminous Religion * Xi’an stele * Jesuit stele
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: Religious studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280451
   

 2. 2. 0481025 - OU-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Liščák, Vladimír
  Mezi tolerancí a intolerancí. První dvě století novověkých katolických misií v Číně.
  [Between tolerance and intolerance. Chapters from the Early Modern History of Catholic Missions in China.]
  1. - Praha: Academia, 2017. 479 s. Orient, 30. ISBN 978-80-200-2680-4
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: China * Christian missions * Catholic missionaries
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: Religious studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280452
   

 3. 3. 0481024 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Liščák, Vladimír
  Alani a jiní křesťané na dvoře Velikého chána v popisu středověkých evropských pramenů.
  [Alans and other Christians in the court of the Great Khan in the description of medieval European sources.]
  Proměny a setkání. Studie z dálněvýchodní kultury. 1. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017 - (Suchomelová, M.; Lomová, O.; Pejčochová, M.), s. 114-129. ISBN 978-80-7308-738-8
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Medieval China * Christianity * Alans
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280453
   

 4. 4. 0476505 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Liščák, Vladimír
  Aliud etiam referam de magno cane quod vidi. Odorik z Pordenone a jeho setká(vá)ní s Velikým chánem.
  [Aliud etiam referam de magno cane quod vidi. Odoric of Pordenone and his meeting(s) with the Great Khan.]
  Staré civilizace Asie a Afriky. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016 - (Pecha, L.), s. 205-224. ISBN 978-80-261-0416-2
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Chinese history * Missionaries * Odoric of Pordenone
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280457
   

 5. 5. 0475962 - OU-W 2018 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
  Liščák, Vladimír
  The Christian Nobles at the Court of Great Khan, as Described in Mediaeval European Sources.
  Zolotoordynskoe Obozrenie / Golden Horde Review. Roč. 5, č. 2 (2017), s. 276-289 ISSN 2308-152X
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: religion in mediaeval China * Yuan Dynasty China * Christianity in the Great Khan court * Franciscan missions * Christian Alan nobility * Western mediaeval sources
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280466
   

 6. 6. 0470125 - OU-W 2017 RIV CN chi J - Článek v odborném periodiku
  Liščák, Vladimír
  卫方济和1711年在布拉格出版的儒家经典拉丁语翻译 [Wèi Fāngjì hé 1711 nián zài Bùlāgé chūbǎn de rújiā jīngdiǎn lādīng yǔ fānyì].
  [François Noël and Latin Translations of Confucian Classical Books Published in Prague in 1711.]
  1007-0028. Shijie Hanxue / World Sinology. Roč. 16, Spring (2016), s. 103-112 ISSN 1007-0028
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Jesuits in China * Translations from Latin * Chinese Classics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267880
   

 7. 7. 0468915 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Martínek, Jiří - Rybová, I. - Halásek, J. - Harvalík, Milan - Hošek, Z. - Liščák, Vladimír - Müller, J. - Švehlová, I.
  Geografická jména České republiky.
  [Geographical names of the Czech Republic.]
  Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2016. 347 s. Geografické názvoslovné seznamy OSN. ČR = UNO gazetteers of geographical names. CZ. ISBN 978-80-86918-93-8
  Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:68378092 ; RVO:68378009
  Klíčová slova: geographical names * Czech republic * Gazetteer
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie; AI - Jazykověda (UJC-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266723
   

 8. 8. 0467445 - OU-W 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Liščák, Vladimír
  Počátky jezuitské mise v Číně.
  [Beginnings of the Jesuit Mission in China.]
  Anthropologia integra. Roč. 7, č. 2 (2016), s. 57-65 ISSN 1804-6657
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Missionaries in China * Jesuits * beginnings of Jesuit missions
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267409
   

 9. 9. 0466644 - OU-W 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Liščák, Vladimír
  Odorik z Pordenone De reverentia magni chanis.
  [Odoric of Pordenone De reverentia magni chanis.]
  Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. 1. Słupsk: Akademia Pedagogiczna, 2016 - (Teterycz-Puzio, A.; Kościelak, L.; Łączyńska, E.), s. 257-266. ISBN 978-83-7467-260-3
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Franciscan Missions in China * Mongolian Era * Odoric of Pordenone
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267485
   

 10. 10. 0465567 - OU-W 2017 TW eng E - Elektronický dokument
  Liščák, Vladimír
  Odoric of Pordenone’s Itinerarium and Mongolian China in the fourteenth century (CCS Visiting Scholars' Working Papers).
  Taipei: National Central Library, Center for Chinese Studies, 2016. E
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Missionaries * Franciscans in China * Odoric of Pordenone
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/ENGLISH/research_info.aspx?sn=34
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267490