Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0492847 - FLU-F 2019 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Soukup, Pavel
  Kazatelský provoz v Betlémské kapli v době Husově.
  [Preaching in the Bethlehem Chapel in the times of Hus.]
  Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 193-217. ISBN 978-83-65880-09-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jan Hus * Bethlehem Chapel * Medieval Preaching
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286274
   

 2. 2. 0492139 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Soukup, Pavel
  Krakovský profesor, husitský ikonoklasmus a počátky karlovské nostalgie.
  [A Krakow Professor, Hussite Iconoclasm, and the Beginnings of Caroline Nostalgia.]
  Umění a revoluce: MB LX. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018 - (Lomová, J.; Vybíral, J.), s. 174-192. ISBN 978-80-87989-44-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Iconoclasm * Polemics * Hussitism * University of Krakow
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286269
   

 3. 3. 0492136 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Soukup, Pavel
  Z prvních polemik o odpustky v roce 1412.
  [The First Polemics About Indulgences in 1412.]
  Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 8, č. 2 (2016), s. 259-289 ISSN 1804-0977
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Indulgences * Hussitism * Wycliffism * religious polemics * medieval theology * John XXIII (antipope) * Ondřej of Brod * Stanislav of Znojmo * Benoît d’Alignan
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285689
   

 4. 4. 0492135 - FLU-F 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Soukup, Pavel
  Jan Hus po 600 letech: úroda jednoho výročí.
  [Jan Hus 600 Years Later: the Fruits of an Anniversary.]
  Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 71-85 ISSN 1804-0977
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: John Hus * 600th anniversary * historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285688
   

 5. 5. 0485932 - FLU-F 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
  Novotný, Robert - Soukup, Pavel - Coufal, Dušan - Nodl, Martin
  Sjezd českých historiků /11./. Panely: Století změn? Kultura a společnost husitské epochy. Mezi bohatstvím a chudobou středověkého města. Koncily 15. století mezi konfliktem a smířením.
  [The 11th Congress od Czech Historian. Sessions: A century of changes? Culture and society in the Hussite era. Between the wealth and poverty of the medieval town and Councils of the 15th century between conflict and reconciliation.]
  [Olomouc, 13.09.2017-15.09.2017, (K-WRD 68/8)]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Middle Ages * Hussitism * Cultural Codes
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280848
   

 6. 6. 0484986 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Halama, O. (ed.) - Soukup, Pavel (ed.)
  Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu.
  [The Chalice as a Symbol in the First Century of Utraquism.]
  Praha: Filosofia, 2016. 241 s. ISBN 978-80-7007-474-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Utraquism * Hussites * Symbolism * Lay Chalice
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280115
   

 7. 7. 0484985 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Soukup, Pavel
  Problematika odpustků v pražských univerzitních kvestiích.
  [The Issue of Indulgences in the quaestiones at Prague University.]
  Středověká univerzitní vzdělanost. Praha: Filosofia, 2017 - (Nodl, M.), s. 177-187. Colloquia mediaevalia Pragensia, 18. ISBN 978-80-7007-506-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Indulgences * medieval university * Hussitismus
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280114
   

 8. 8. 0476113 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Soukup, Pavel
  The Waning of the “Wycliffites”. Giving Names to Hussite Heresy.
  Europe after Wyclif. New York: Fordham University Press, 2017 - (Hornbeck, J.; Van Dussen, M.), s. 196-226. Fordham series in medieval studies. ISBN 978-0-8232-7442-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Hussitism * polemic * heresy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272661
   

 9. 9. 0476109 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Soukup, Pavel
  Jan Hus und der Prager Ablassstreit von 1412.
  [Jan Hus and the Prague Indulgence Controversy of 1412.]
  Ablasskampagnen des Spätmittelalters. Luthers Thesen von 1517 im Kontext. Berlin: De Gruyter, 2017 - (Rehberg, A.), s. 485-500. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 132. ISBN 978-3-11-050162-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: John Hus * Hussitism * Indulgences
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272662
   

 10. 10. 0476103 - FLU-F 2018 RIV BE fre J - Článek v odborném periodiku
  Soukup, Pavel
  Jan Hus 600 ans après. La moisson d´un anniversaire.
  [Jan Hus after 600 years. The harvest of an anniversary.]
  Revue Mabillon. -, č. 27 (2016), s. 262-275 ISSN 0035-3620
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: John Hus * 600th anniversary * historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272663