Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0483881 - SLU-S 2018 CZ slo R - Recenze
  Zelenková, Anna
  [Recenze].
  [Review.]
  [Jurčišinová, N.: Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908-1913). Bratislava 2015. 230 s.]. Slovanský přehled. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 103, č. 2 (2017), s. 498-500 ISSN 0037-6922
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279101
   

 2. 2. 0483880 - SLU-S 2018 RIV SI slv J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Pokus oblikovnega eksperimenta v dramski ustvarjalnosti Franka Wollmana: prispevek k strukturalni teoriji drame.
  [Frank Wollman's Attempt at Form Experiment in Drama: A Contribution to the Structural Theory of Drama.]
  Primerjalna književnost. Roč. 40, č. 3 (2017), s. 133-149 ISSN 0351-1189
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Wollman, Frank * theory of drama * structuralism * Czech drama
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279099
   

 3. 3. 0483876 - SLU-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Frank Wollman v kontextu strukturální teorie a terénních výzkumů slovesného folkloru (Příspěvek k nálezu tzv. wollmanovského moravského sběru).
  [Frank Wollman's Connection to the Structural Theory and Field Research on Literary Folklore (A Contribution Related to the Find of Wollman's Moravian Collection).]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 493-509 ISSN 0009-0794
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Wollman, Frank * Czech and Slovak folklore studies * the structural theory of folklore * Moravian collection of folk verbal art
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279100
   

 4. 4. 0480854 - SLU-S 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava.
  [On the Finding of Pavol Országh Hviezdoslav's Poetic Manuscripts.]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 20, č. 2 (2017), s. 49-57 ISSN 1212-1509
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Albert Pražák's family inheritance * unpublished manuscripts by P. O. Hviezdoslav * Czech-Slovak literary relations
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276609
   

 5. 5. 0480776 - SLU-S 2018 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna - Gbúr, J.
  Unknown Hungarian first fruits of the Slovak poet Pavol Országh Hviezdoslav.
  Neohelicon. Roč. 44, č. 2 (2017), s. 469-485 ISSN 0324-4652
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Autor's bi-literary stance * Hviezdoslav, Pavol Országh * Slovak-Hungarian literary context
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279202
   

 6. 6. 0480765 - SLU-S 2018 CZ slo R - Recenze
  Zelenková, Anna
  [Recenze].
  [Tichý, K.: Příběh nárožního domu čp. 42 v Dolních Beřkovicích. V Dolních Beřkovicích, 2016. 239 s.]. Časopis Matice moravské. Roč. 136, č. 1 (2017), s. 173-175 ISSN 0323-052X
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276611
   

 7. 7. 0476882 - SLU-S 2018 RIV SK rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  Vozvraščenie k semejnomu nasledstvu Alberta Pražaka i Pavlu Orsagu Gvezdoslavu.
  [A Return to Albert Pražák's Family's Inheritance and to Pavol Országh Hviezdoslav.]
  Literature and Social Change: A Voyage Through the History of Slavic Studies. Bratislava: Porta Danubiana, o. z. for Comenius University in Bratislava, 2017 - (Matejko, Ľ.), s. 205-212. ISBN 978-80-971479-3-8.
  [Literature and Slavic Studies. Univerzita Komenského v Bratislave (SK), 12.04.2016-13.04.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Pražák, Albert * Országh Hviezdoslav, Pavol * Czech-Slovak relations
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273435
   

 8. 8. 0476877 - SLU-S 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  On the Imagological Reflection of the Tinker Topos in the Librettos of J. K. Chmelenský and K. Želenský („Image of the Neighbour” in the 19th Century's Czecho-Slovak Cultural Relations).
  Porównania. Roč. 19, č. 1 (2016), s. 32-40 ISSN 1733-165X
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: imagology * „image of the neighbour” * Czecho-Slovak relations
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273433
   

 9. 9. 0474101 - SLU-S 2018 RIV HU slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  Historická osobnosť Albrechta z Valdštejna v dramatických stvárneniach Franka Wollmana a Františka Zavřela.
  [Frank Wollman's and František Zavřel's dramatic rendition of the historical character of Albrecht von Wallenstein.]
  Od počátků k současnosti (1955 – 2015). 60 let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2016 - (Fedoszov, O.; Janiec-Nyitrai, A.; Muchová, Z.), s. 383-391. ISBN 978-963-409-088-5.
  [Od počátků k současnosti (1955 – 2015). Budapešť (HU), 15.10.2015-17.10.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Czech theatre * occupation era * Wallenstein, Albrecht von * Czech historic drama * Wollman, Frank * Zavřel, František
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271272
   

 10. 10. 0471817 - SLU-S 2017 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Wollmanova dráma Fridland. Ideologické polemiky o dramatickom stvárnení valdštejnskej tematiky.
  [Wollman's Drama Fridland. Ideological Controversies over the Dramatic Presentation of the Wallenstein Topos.]
  Časopis Matice moravské. Roč. 135, č. 2 (2016), s. 315-333 ISSN 0323-052X
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Wollman, Frank * Czech historical drama * Czech Slavonic studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269145