Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0494448 - SLU-S 2019 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Comparative Literature as Educational Means of Understanding and Communication.
  Journal of Language and Cultural Education. Roč. 6, č. 1 (2018), s. 108-116 ISSN 1339-4584
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: comparative studies * imagology * category "national" and "world" in literary education
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: General literature studies
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jolace.2018.6.issue-1/jolace-2018-0007/jolace-2018-0007.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287653
   

 2. 2. 0492735 - SLU-S 2019 RIV CZ slo R - Recenze
  Zelenková, Anna
  Slovakistické reflexie brnianskeho slavistu Iva Pospíšila.
  [The Reflections in Slovak Studies by the Brno Slavist Ivo Pospíšil.]
  [Pospíšil, I.: Slovakistické reflexe. Brno, 2017. 319 s.]. Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 21, č. 1 (2018), s. 138-139 ISSN 1212-1509
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Pospíšil, Ivo * slovakian studies in Brno * czech-slovakian relations
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287612
   

 3. 3. 0492733 - SLU-S 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Zelenková, Anna
  Moravské sběry lidové slovesnosti Franka Wollmana v dějinách česko-slovenské folkloristiky (Poznámky ke genezi a analýze „ztracených“ sběrů lidové slovesnosti v meziválečném období).
  [The Moravian Collection of Folk Artifacts by Frank Wollman in History of Czech-Slovak Folkloristics (Notes on Genesis and Analysis of the „Lost“ Collections in Interwar Period).]
  Česká slavistika 2018. Brno: Gallium, 2018 - (Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Paučová, L.), s. 199-209. ISBN 978-80-88296-00-3
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Wollman, Frank * the Moravian collection of folk artifacts * history of Czech-Slovak folkloristics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286648
   

 4. 4. 0492731 - SLU-S 2019 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Odraz vzájomnej česko-slovenskej komunikácie v prvých rokoch ČSR (Martin Rázus, Jaroslav Vlček, Flora Kleinschnitzová...).
  [The Response of Mutual Czech-Slovak Communication in the Early Years of Czechoslovakia (Martin Rázus, Jaroslav Vlček, Flora Kleinschnitzová...).]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 21, č. 1 (2018), s. 51-62 ISSN 1212-1509
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * Slovak poetry * Kleinschnitzová, Flora * Rázus, Martin
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286650
   

 5. 5. 0492730 - SLU-S 2019 RIV SK slo M - Část monografie knihy
  Zelenková, Anna
  K imagologickej reflexii toposu drotára v libretách J. K. Chmelenského a K. Želenského („Obraz suseda“ v česko-slovenských kultúrnych vzťahoch 19. storočia).
  [On the imagological reflection of the tinker topos in the librettos of J. K. Chmelenský and K. Želenský („Image of the neighbour“ in the 19th century's Czecho-Slovak cultural relations).]
  Imagológia ako výskum obrazov kultúry (K reflexii etnických stereotypov krajín V4). Nitra: Univerzita Konštantína Filozova v Nitre, 2018 - (Zelenka, M.; Tkáč-Zabáková, L.), s. 37-44. ISBN 978-80-558-1294-6
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: imagology * image of the neighbour * tinker topos * Czech-Slovak relations
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286390
   

 6. 6. 0492726 - SLU-S 2019 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  Česko-slovenské vzťahy v korešpondencii Flory Kleinschnitzovej Martinovi Rázusovi.
  [Czech-Slovak relations on correspondence between Flora Kleinschnitz and Martin Rázus.]
  Kultúra a súčasnosť. Vol. 17. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, 2018 - (Gallik, J.; Jozek, M.), s. 51-66. ISBN 978-80-558-1296-0.
  [Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne. Brezno (SK), 12.09.2017]
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Kleinschnitzová, Flora * Rázus, Martin * Czech-Slovak relations in correspondence
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286653
   

 7. 7. 0483881 - SLU-S 2018 CZ slo R - Recenze
  Zelenková, Anna
  [Recenze].
  [Review.]
  [Jurčišinová, N.: Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908-1913). Bratislava 2015. 230 s.]. Slovanský přehled. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 103, č. 2 (2017), s. 498-500 ISSN 0037-6922
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279101
   

 8. 8. 0483880 - SLU-S 2018 RIV SI slv J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Pokus oblikovnega eksperimenta v dramski ustvarjalnosti Franka Wollmana: prispevek k strukturalni teoriji drame.
  [Frank Wollman's Attempt at Form Experiment in Drama: A Contribution to the Structural Theory of Drama.]
  Primerjalna književnost. Roč. 40, č. 3 (2017), s. 133-149 ISSN 0351-1189
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Wollman, Frank * theory of drama * structuralism * Czech drama
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279099
   

 9. 9. 0483876 - SLU-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Frank Wollman v kontextu strukturální teorie a terénních výzkumů slovesného folkloru (Příspěvek k nálezu tzv. wollmanovského moravského sběru).
  [Frank Wollman's Connection to the Structural Theory and Field Research on Literary Folklore (A Contribution Related to the Find of Wollman's Moravian Collection).]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 493-509 ISSN 0009-0794
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Wollman, Frank * Czech and Slovak folklore studies * the structural theory of folklore * Moravian collection of folk verbal art
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279100
   

 10. 10. 0480854 - SLU-S 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava.
  [On the Finding of Pavol Országh Hviezdoslav's Poetic Manuscripts.]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 20, č. 2 (2017), s. 49-57 ISSN 1212-1509
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Albert Pražák's family inheritance * unpublished manuscripts by P. O. Hviezdoslav * Czech-Slovak literary relations
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276609