Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0489182 - SLU-S 2019 RIV BG bul J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Marcel
  Kiril Christov - pevec neudovletvoren, no neizpadašt v otčajanie. Kăm văprosa za rannata recepcija na tvorčestvoto mu v Čechija (do 1918 g.).
  [Kiril Khristov – A Bard Unsatisfied, Yet Never Desperate. On the Early Reception of his Literary Work in Bohemia (up to 1918).]
  Dzjalo. E-spisanie v oblastta na chumanitaristikata za bălgarsitični izsledvanija v perioda 10-21 vek. Roč. 5, č. 10 (2017) ISSN 1314-9067
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Khristov, Kiril * Prague * artistic translation * literary reception * Czech-Bulgarian cultural relations * Bulgarian opera * literary adaptation of folklore * eroticism * Šak, Vladislav * Tichý, František Rut Tichý = Broman, Zdeněk * Macháň, Karel * Páta, Josef
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  http://www.abcdar.com/magazine/X/%C4%8Cern%C3%BD_1314-9067_X.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283646
   

 2. 2. 0489175 - SLU-S 2019 RIV CZ cze G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
  Černý, Marcel
  Nad nedoceněným bulharistickým dílem Františka Ruta Tichého alias Zdeňka Bromana (1886–1968).
  [On the Underappriciated Bulgarian Studies Works of František Rut Tichý, Also Known as Zdeněk Broman (1886–1968).]
  26 s. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. Vol. 7. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017 - (Štěpánek, V.; Mitáček, J.). s. 515-540. ISBN 978-80-7028-492-6.
  [Mezinárodní balkanistické sympozium /7./. Brno (CZ), 28.11.2016-29.11.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Tichý, František Rut = Broman, Zdeněk * Czech Bulgarian literary studies * Czech-Bulgarian cultural relations * Czech translations of Bulgarian poetry * Bulgarian literary Modernism * Slaveykov, Pencho * Khristov, Kiril * Yavorov, Peyo K. * Botev, Khristo * Konstantinov, Aleko * Penev, Boyan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283651
   

 3. 3. 0483289 - SLU-S 2018 CZ cze E - Elektronický dokument
  Černý, Marcel
  Slavejkovův Pramen Bělonohé – jedna z nejpůsobivějších poém bulharské obrozenské literatury.
  [textový soubor]. - Praha: www.iLiteratura.cz, 2017. E, 35 kB
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  http://www.iliteratura.cz/Clanek/39165/slavejkov-petko-racov-pramen-belonohe
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278958
   

 4. 4. 0483257 - SLU-S 2018 RIV BG bul J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Marcel
  František Rut Tichi (Zdenek Broman) - părvijat prevodač i propagandator na Javorovoto tvorčestvo v Čechija.
  [František Rut Tichý (Zdeněk Broman) - the First Translator and Popularizer of Yavorov's Works in Bohemia.]
  Naučni trudove. Roč. 54, 1, A, 2016 (2017), s. 417-439 ISSN 0861-0029
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Czech-Bulgarian literary contacts * translatology * literary reception * Bulgarian poetry * Yavorov, Peyo K. * Karavelova, Lora * Tichý, František Rut = Broman, Zdeněk
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278960
   

 5. 5. 0483254 - SLU-S 2018 BG cze J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Marcel
  Vladimír Sís a Makedonie.
  [Vladimír Sís and Macedonia.]
  Homo bohemicus. -, č. 1 (2017), s. 66-78 ISSN 1312-9252
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278967
   

 6. 6. 0483249 - SLU-S 2018 CZ cze R - Recenze
  Černý, Marcel
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Šabić, Marijan.: Hrvatsko-češke književne veze XIX. i početak XX. stoljeća. Zagreb 2013. 259 s.]. Slovanský přehled. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 103, č. 2 (2017), s. 501-503 ISSN 0037-6922
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278961
   

 7. 7. 0477264 - SLU-S 2018 RIV PL rus J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Marcel
  František Rut Tichij - vydajuščijsja propagandist belorusskogo jazyka i literatury mežvojennogo perioda v Čechoslovakii.
  [Frantishek Rut Tikhi - a Distinguished Propagator of the Belarusian Language and Literature in the Interwar Period in Czechoslovakia.]
  Białorutenistyka Białostocka. Roč. 8, č. 1 (2016), s. 81-129 ISSN 2081-2515
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Tichý, František Rut = Broman, Zdeněk * Czech-Belarusian literary contacts * Belarusian poetry * artistic translation * Czech studies of Belarusian literature * archival documents * literary reception
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273644
   

 8. 8. 0477259 - SLU-S 2018 RIV BG bul C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Černý, Marcel
  Petko Jurdanov Todorov i Čechija.
  [Petko Yurdanov Todorov and Bohemia.]
  Treti meždunaroden kongres po bălgaristika. Sekcija „Bălgarska literatura”. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski”, 2014, s. 13-34. ISBN 978-954-07-3837-6.
  [Meždunaroden kongres po bălgaristika /3./. Sofija (BG), 23.05.2013-26.05.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Todorov, Petko Yurdanov * Bulgarian literature * Czech-Bulgarian cultural relations * modernism * literary reception
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273645
   

 9. 9. 0471832 - SLU-S 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Černý, Marcel
  Jan Petr (1931–1989) jako historik lužickosrbské literatury.
  [Jan Petr (1931–1989) as the Sorbian literary historian.]
  Pražské sorabistické studie II. K 360. výročí narození pražského sochaře lužickosrbského původu Matěje Václava Jäckela (1655–1738). Praha: Společnost přátel Lužice, Serbski institut/Sorbisches Institut, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016 - (Černý, M.; Kaleta, P.; Papcunová, E.), s. 143-177. Česko-lužická historie, 6. ISBN 978-80-905626-8-4
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Czech-Sorbian cultural relations * Sorbian literary studies * socialistic ideology * the history of philology * Petr, Jan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269424
   

 10. 10. 0471820 - SLU-S 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Marcel
  „Nebyl nikterak citlivůstkářem ani básníkem, jehož svět uzavírá se v komnatě…“ Počátky českého poznávání osobnosti a díla Petka Račova Slavejkova
  .
  [“He was in no way a high-strung person, neither a poet, his world was limited to a chamber…” Beginnings of the Czech knowledge of Petko Rachov Slaveykov’s personality and work.]
  Studia Ethnologica Pragensia. Roč. 2, Č. 2 (2016), s. 57-85 E-ISSN 2336-6699
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Czech-Bulgarian cultural relations * Folklore studies * Literary reception * Artistic translation * Bulgarian national revival * Albanians
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  http://sites.ff.cuni.cz/studiaethnologicapragensia/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/marcel_cerny_57-85.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269425