Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0495884 - MBU-M 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Procházková, L. - Remias, D. - Holzinger, A. - Řezanka, Tomáš - Nedbalová, L.
  Ecophysiological and morphological comparison of two populations of Chlainomonas sp (Chlorophyta) causing red snow on ice-covered lakes in the High Tatras and Austrian Alps.
  European Journal of Phycology. Roč. 53, č. 2 (2018), s. 230-243 ISSN 0967-0262
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00027S
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Astaxanthin * Chlainomonas * fatty acids
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 2.481, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288762
   

 2. 2. 0494109 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Kolouchová, I. - Gharwalová, L. - Doležalová, J. - Nedbalová, L.
  Sphingolipidomics of Thermotolerant Yeasts.
  Lipids. Roč. 53, č. 6 (2018), s. 627-639 ISSN 0024-4201
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00027S
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: High resolution tandem electrospray mass spectrometry * Saccharomyces cerevisiae * Sphingolipidomics
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 1.936, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287360
   

 3. 3. 0493272 - MBU-M 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Palyzová, Andrea - Sigler, Karel
  Isolation and identification of siderophores produced by cyanobacteria.
  Folia Microbiologica. Roč. 63, č. 5 (2018), s. 569-579 ISSN 0015-5632
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1509
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: PERFORMANCE LIQUID-CHROMATOGRAPHY * MICROBIAL IRON TRANSPORT * MASS-SPECTROMETRY
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 1.311, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286661
   

 4. 4. 0492179 - MBU-M 2019 RIV cze P - Patentový dokument
  Řezanka, Tomáš - Lukavský, Jaromír - Cepák, Vladislav - Procházková, L.
  práce Produkční kmen řasy Bracteacoccus bullatus pro produkci olejů s obsahem esenciálních nenasycených mastných kyselin, způsob produkce těchto olejů a použití tohoto kmene pro průmyslovou produkci těchto olejů.
  [A production strain of the Bracteacoccus bullatus alga for the production of oils containing essential unsaturated fatty acids, a method of producing these oils and the use of this strain for the industrial production of these oils.]
  2018. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i . - Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice, CZ - Přírodovědecká Fakulta UK, Praha 1. CZ. Datum udělení patentu: 13.06.2018. Číslo patentu: 307 402
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00027S
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Bracteacoccus bullatus * essential unsaturated fatty acids
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie; EE - Mikrobiologie, virologie (BU-J)
  Obor OECD: Microbiology
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10317008&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%C5%99ezanka&s_naze=&s_anot=
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286595
   

 5. 5. 0490770 - MBU-M 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ježdík, P. - Koukalová, M. - Maťáková, O. - Gharwalová, L. - Čejková, A. - Řezanka, Tomáš - Kolouchová, I.
  Možnosti využití rhamnolipidů pro zvýšení biodostupnosti neobvyklých zdrojů uhlíku.
  Chemické listy. Roč. 112, č. 6 (2018), s. 384-388 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00027S
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: rhamnolipidy * n-alkany * Candida sp.
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 0.260, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284919
   

 6. 6. 0490554 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Vítová, Milada - Lukavský, Jaromír - Sigler, Karel
  Lipidomic Study of Precursors of Endocannabinoids in Freshwater Bryozoan Pectinatella magnifica.
  Lipids. Roč. 53, č. 4 (2018), s. 413-427 ISSN 0024-4201
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00027S
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: Endocannabinoids * Freshwater bryozoan * Lipidomics
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Obor OECD: Microbiology; Organic chemistry (BU-J)
  Impakt faktor: 1.936, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284755
   

 7. 7. 0490505 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Kolouchová, I. - Nedbalová, L. - Sigler, Karel
  Enantiomeric separation of triacylglycerols containing very long chain fatty acids.
  Journal of Chromatography A. Roč. 1557, JUL 6 (2018), s. 9-19 ISSN 0021-9673
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00027S
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Triacylglycerols * Very long chain fatty acids * Very long-chain polyunsaturated fatty acids
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 3.716, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284727
   

 8. 8. 0490255 - MBU-M 2019 RIV CH eng M - Část monografie knihy
  Řezanka, Tomáš - Kolouchová, I. - Gharwalová, L. - Palyzová, Andrea - Sigler, Karel
  Lipidomic Analysis of Lower Organisms.
  Hydrocarbons, Oils and Lipids: Diversity, Origin, Chemistry and Fate. Cham: Springer International Publishing, 2018 - (Wilkes, H.), s. 1-21. Handbook of Hydrocarbon and Lipid Microbiology book. ISBN 978-3-319-54529-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00027S
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: lipidomic analysis
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Obor OECD: Microbiology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284519
   

 9. 9. 0490248 - MBU-M 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Procházková, L. - Remias, D. - Řezanka, Tomáš - Nedbalová, L.
  Chloromonas nivalis subsp tatrae, subsp nov (Chlamydomonadales, Chlorophyta): re-examination of a snow alga from the High Tatra Mountains (Slovakia).
  Fottea. Roč. 2018, č. 18 (2018), s. 1-18 ISSN 1802-5439
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00027S
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: aplanozygote * astaxanthin * Chloromonas nivalis
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 1.476, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284512
   

 10. 10. 0489382 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Palyzová, Andrea - Zahradník, Jiří - Marešová, Helena - Sokolová, Lucie - Kyslíková, Eva - Grulich, Michal - Štěpánek, Václav - Řezanka, Tomáš - Kyslík, Pavel
  Potential of the strain Raoultella sp KDF8 for removal of analgesics.
  Folia Microbiologica. Roč. 63, č. 3 (2018), s. 273-282 ISSN 0015-5632
  Grant CEP: GA TA ČR TH02030337
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:86652036
  Klíčová slova: Microbial degradation * Raoultella sp. * Analgesics
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 1.311, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283798