Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0488410 - BFU-R 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Havranová-Vidláková, Pavlína - Špaček, Jan - Vítová, Lada - Hermanová, Monika - Daďová, Jitka - Raindlová, Veronika - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav - Havran, Luděk
  Butylacrylate-nucleobase Conjugates as Targets for Two-step Redox Labeling of DNA with an Osmium Tetroxide Complex.
  Electroanalysis. Roč. 30, č. 2 (2018), s. 371-377 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR GA15-08434S
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) AP1501
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae
  Institucionální podpora: RVO:68081707 ; RVO:61388963
  Klíčová slova: terminal deoxynucleotidyl transferase * electrochemical detection
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie; CC - Organická chemie (UOCHB-X)
  Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis); Organic chemistry (UOCHB-X)
  Impakt faktor: 2.851, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282990
   

 2. 2. 0479760 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Simonova, Anna - Havran, Luděk - Pohl, Radek - Fojta, Miroslav - Hocek, Michal
  Phenothiazine-linked nucleosides and nucleotides for redox labelling of DNA.
  Organic & Biomolecular Chemistry. Roč. 15, č. 33 (2017), s. 6984-6996 ISSN 1477-0520
  Grant CEP: GA ČR GBP206/12/G151
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) AP1501; AV ČR(CZ) AP1501
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae; Akademická prémie - Praemium Academiae
  Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:68081707
  Klíčová slova: electrochemical detection * primer extension * 2'-deoxyribonucleoside triphosphates
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 3.423, rok: 2017
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2017/ob/c7ob01439b
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275704
   

 3. 3. 0477358 - BFU-R 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Tichý, Vlastimil - Šebest, Peter - Orság, Petr - Havran, Luděk - Pivoňková, Hana - Fojta, Miroslav
  Protein p53 Binding to Cisplatin-modified DNA Targets Evaluated by Modification-specific Electrochemical Immunoprecipitation Assay.
  Electroanalysis. Roč. 29, č. 2 (2017), s. 319-323 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR GAP206/11/1638
  Institucionální podpora: RVO:68081707
  Klíčová slova: catalytic hydrogen evolution * probe * mechanism * suggest
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
  Impakt faktor: 2.851, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273740
   

 4. 4. 0471986 - BFU-R 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Fojta, Miroslav - Daňhel, Aleš - Havran, Luděk - Vyskočil, V.
  Recent progress in electrochemical sensors and assays for DNA damage and repair.
  Trac-Trends in Analytical Chemistry. Roč. 79, MAY2016 (2016), s. 160-167 ISSN 0165-9936
  Grant CEP: GA ČR GBP206/12/G151
  Institucionální podpora: RVO:68081707
  Klíčová slova: in-situ evaluation * carbon-paste electrode * voltammetric detection
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 8.442, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269345
   

 5. 5. 0471945 - BFU-R 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Daňhel, Aleš - Havran, Luděk - Trnková, L. - Fojta, Miroslav
  Hydrogen Evolution Facilitates Reduction of DNA Guanine Residues at the Hanging Mercury Drop Electrode: Evidence for a Chemical Mechanism.
  Electroanalysis. Roč. 28, č. 11 (2016), s. 2785-2790 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR GAP206/11/1638; GA ČR(CZ) GA16-01625S
  Institucionální podpora: RVO:68081707
  Klíčová slova: central trinucleotide sequences * cyclic voltammetry * cisplatin
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.851, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269307
   

 6. 6. 0464800 - BFU-R 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Daňhel, Aleš - Trošanová, Zuzana - Balintová, Jana - Havran, Luděk - Hocek, Michal - Barek, J. - Fojta, Miroslav
  Voltammetric analysis of 5-(4-Azidophenyl)-2 '-deoxycytidine nucleoside and azidophenyl-labelled single- and double-stranded DNAs.
  Electrochimica acta. Roč. 215, OCT2016 (2016), s. 72-83 ISSN 0013-4686
  Grant CEP: GA ČR GBP206/12/G151
  Institucionální podpora: RVO:68081707 ; RVO:61388963
  Klíčová slova: Aromatic Azide * Enzymatic Incorporation * Mercury Electrode
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika; CC - Organická chemie (UOCHB-X)
  Impakt faktor: 4.798, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263575
   

 7. 7. 0456709 - BFU-R 2016 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Vidláková, Pavlína - Pivoňková, Hana - Kejnovská, Iva - Trnková, L. - Vorlíčková, Michaela - Fojta, Miroslav - Havran, Luděk
  G-quadruplex-based structural transitions in 15-mer DNA oligonucleotides varying in lengths of internal oligo(dG) stretches detected by voltammetric techniques.
  Analytical and Bioanalytical Chemistry. Roč. 407, č. 19 (2015), s. 5817-5826 ISSN 1618-2642
  Grant CEP: GA ČR GAP206/12/2378
  Institucionální podpora: RVO:68081707
  Klíčová slova: Oligonucleotides * Electrochemical methods * G-quadruplex
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.125, rok: 2015
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257223
   

 8. 8. 0456526 - UOCHB-X 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vidláková, Pavlína - Balintová, Jana - Havran, Luděk - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Voltametrická analýza nukleosidtrifosfátů a oligonukleotidů značených antrochinonem na zlatých elektrodách.
  [Voltammetric Analysis of Anthraquinone-labeled Nucleotide Triphosphates and Oligonucleotides at Gold Electrodes.]
  Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXXIV. Moderní Elektrochemické Metody. Ústí nad Labem: Best Servis, 2014 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Pecková, K.), s. 225-227. ISBN 978-80-905221-2-1.
  [Moderní Elektrochemické Metody /34./. Jetřichovice (CZ), 19.05.2014-23.05.2014]
  Grant CEP: GA ČR GAP206/12/2378; GA ČR GBP206/12/G151
  Institucionální podpora: RVO:68081707 ; RVO:61388963
  Klíčová slova: DNA * anthraquinone * electrochemical analysis * DNA modification * primer extension
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257030
   

 9. 9. 0456521 - UOCHB-X 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Havran, Luděk - Balintová, Jana - Vidláková, Pavlína - Macíčková-Cahová, Hana - Pivoňková, Hana - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Redox značení DNA - od jednoduché detekce DNA pomocí modifikace komplexy oxidu osmičelého k ratiometrické analýze sekvencí.
  [Redox DNA Labeling - from Simple DNA Detection by Osmium Tetroxide Complexes Modification to Ratiometric Sequence Analysis.]
  Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXXIV. Moderní Elektrochemické Metody. Ústí nad Labem: Best Servis, 2014 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Pecková, K.), s. 57-59. ISBN 978-80-905221-2-1.
  [Moderní Elektrochemické Metody /34./. Jetřichovice (CZ), 19.05.2014-23.05.2014]
  Grant CEP: GA ČR GAP206/12/2378; GA MŠk EE2.3.30.0019
  Institucionální podpora: RVO:68081707 ; RVO:61388963
  Klíčová slova: DNA electrochemical analysis * chemically modified DNA * DNA sensors * redox labels
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257028
   

 10. 10. 0456297 - BFU-R 2016 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Dudová, Zdenka - Špaček, Jan - Havran, Luděk - Pivoňková, Hana - Fojta, Miroslav
  Interactions of fluorescent dye SYBR Green I with natural and 7-deazaguanine-modified DNA studied by fluorescence and electrochemical methods.
  Monatshefte fur Chemie. Roč. 147, č. 1 (2016), s. 13-20 ISSN 0026-9247
  Institucionální podpora: RVO:68081707
  Klíčová slova: 7-Deazaguanine * PCR * Fluorescence
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 1.282, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256844