Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0326254 - UFM-A 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stloukal, Ivo - Král, Lubomír - Čermák, Jiří
  Iron-based bulk metallic glasses - Optimization of casting.
  [Objemová kovová skla na bázi železa - optimalizace odlévání.]
  Metal 2009. Conference Proceedings. Ostrava: Tanger s. r. o, 2009, s. 481-487. ISBN 978-80-87294-04-8.
  [METAL 2009. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /18./. Hradec nad Moravicí (CZ), 19.05.2009-21.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA106/08/1241
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: bulk metallic glasses * iron-based alloy * casting optimization
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173410
   

 2. 2. 0323358 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Divinski, S.V. - Stloukal, Ivo - Král, Lubomír - Herzig, Ch.
  Diffusion of titanium and nickel in B2 NiTi.
  [Difúze titanu a niklu v B2 NiTi.]
  Defect and Diffusion Forum. 289-292, - (2009), s. 377-382 ISSN 1012-0386.
  [DIMAT 2008, International Conference on Diffusion in Materials /7./. Lanzarote, Canary Islands, 28.10.2008-31.10.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: intermetallic compound NiTi * nickel nad titanium diffusion * diffusion mechanism
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/DDF.289-292.377/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171340
   

 3. 3. 0323330 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Diffusion of 65Zn in AZ91 and QE22 alloys with Saffil reinforcement – Influence of interfaces matrix/Saffil.
  [Difúze 65Zn ve slitinách AZ91 a QE22 vyztužených Saffilem - vliv rozhraní matrice/Saffil.]
  Defect and Diffusion Forum. 289-292, - (2009), s. 145-152 ISSN 1012-0386.
  [DIMAT 2008, International Conference on Diffusion in Materials /7./. Lanzarote, Canary Islands, 28.10.2008-31.10.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium * metal-matrix composites * zinc diffusion
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/DDF.289-292.145/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171322
   

 4. 4. 0322048 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Silver self-diffusion in Al2O3/QE22 magnesium alloy matrix composite.
  [Autodifúze stříbra v hořčíkovém kompozitu typu Al2O3/QE22.]
  Defect and Diffusion Forum. Roč. 283-286, - (2009), s. 155-160 ISSN 1012-0386.
  [DSL 2008, International Conference on Diffusion in Solids and Liquids /4./. Barcelona, 09.07.2008-11.07.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium * silver diffusion * interface
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/3-908451-69-8/155/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170411
   

 5. 5. 0322041 - UFM-A 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Tracer diffusion of 65Zn, 110mAg and 88Y in QE22 metal matrix composite.
  [Difúze 65Zn, 110mAg and 88Y in QE22 kompozitu.]
  Journal of Alloys and Compounds. Roč. 471, 1-2 (2009), s. 83-89 ISSN 0925-8388
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: composite materials * metal matrix composite * diffusion
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 2.135, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170408
   

 6. 6. 0319484 - UFM-A 2009 RIV CH eng O - Ostatní výsledky
  Čermák, Jiří (ed.) - Stloukal, Ivo (ed.)
  Solid Phase Transformations II.
  [Transformace v pevné fázi II.]
  2009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: solid phase transformations * structural and functional materials * diffusion and kinetics
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168611
   

 7. 7. 0312348 - UFM-A 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Silver diffusion in commercial QE22 magnesium alloy with Saffil fiber reinforcement.
  [Difúze stříbra v komerční hořčíkové slitině QE22 vyztužené Saffilovými vlákny.]
  Composites Science and Technology. Roč. 68, č. 13 (2008), s. 2799-2803 ISSN 0266-3538
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium * metal-matrix composites * short-fibres composites
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 2.533, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163432
   

 8. 8. 0307738 - UFM-A 2008 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čermák, Jiří - Stloukal, Ivo
  Mechanism of 88Y diffusion in QE22 alloy.
  [Mechanismus difúze 88Y ve slitině QE22.]
  METAL 2008. Sborník přednášek.. Ostrava: Tanger, 2008, paper no. 61. ISBN 978-80-254-1987-8.
  [METAL 2008. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /17./. Hradec nad Moravicí (CZ), 13.05.2008-15.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: yttrium diffusion * QE22 magnesium alloy * pipe diffusion
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160412
   

 9. 9. 0307737 - UFM-A 2008 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čermák, Jiří - Král, Lubomír - Stloukal, Ivo
  Kinetics of hydrogen in Mg2Ni and in hydrogenated Mg and Mg-Mg2Ni eutectic.
  [Kinetika vodíku v Mg2Ni a v hydrogenovaném eutektiku Mg-Mg2Ni.]
  METAL 2008. Sborník přednášek.. Ostrava: Tanger, 2008, paper no. 14. ISBN 978-80-254-1987-8.
  [METAL 2008. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /17./. Hradec nad Moravicí (CZ), 13.05.2008-15.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/0010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: hydrogen storage * Mg-Ni alloys * hydrogen diffusion coefficients
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160411
   

 10. 10. 0306562 - UFM-A 2008 RIV CH eng O - Ostatní výsledky
  Čermák, Jiří (ed.) - Stloukal, Ivo (ed.)
  Solid Phase Transformations.
  [Transformace v pevné fázi.]
  2008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: solid phase transformations * structural and functional materials * diffusion and kinetics
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159549