Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0348493 - UJF-V 2011 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Thiamová, Gabriela
  The IBM description of triaxial nuclei.
  European Physical Journal A. Roč. 45, č. 1 (2010), s. 81-90. ISSN 1434-6001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: INTERACTING-BOSON MODEL * COLLECTIVE MODEL * PHASE-TRANSITIONS
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 2.592, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189018
   

 2. 2. 0329452 - UJF-V 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Thiamová, Gabriela - Rowe, D. J.
  Large boson number IBM calculations and their relationship to the Bohr model.
  [Výpočty IBM s velkým bosonovým číslem a jejich vztah k Bohrovu modelu.]
  European Physical Journal A. Roč. 41, č. 2 (2009), s. 189-195. ISSN 1434-6001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: COLLECTIVE NUCLEAR-STATES * O(6) DESCRIPTION * LIMIT
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 1.968, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175485
   

 3. 3. 0323171 - UJF-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Thiamová, Gabriela - Paldus, J.
  Independent particle model of spontaneous symmetry breaking in planar pi-electron systems.
  [Model nezávislých částic pro spontánní narušení symetrie v rovinných pi-elektronových systémech.]
  European Physical Journal D. Roč. 46, č. 3 (2008), s. 453-461. ISSN 1434-6060
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: DENSITY-FUNCTIONAL THEORY * HARTREE-FOCK EQUATIONS * STABILITY CONDITIONS * MOLECULAR SYSTEMS
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 1.397, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171217
   

 4. 4. 0323170 - UJF-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Paldus, J. - Thiamová, Gabriela
  Approximate symmetry-breaking in the independent particle model of monocyclic completely conjugated polyenes.
  [Přibližné narušení symetrie v modelu nezávislých částic pro moncyklické kompletně konjugované polyeny.]
  Journal of Mathematical Chemistry. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 88-120. ISSN 0259-9791
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: HARTREE-FOCK EQUATIONS * CYCLIC POLYENES * COUPLED-CLUSTER APPROACH
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 1.435, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171216
   

 5. 5. 0323169 - UJF-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rowe, D. J. - Thiamová, Gabriela
  Construction of SU(3) irreps in canonical SO(3)-coupled bases.
  [Konstrukce ireducibilních representací SU(3) v kanonické SO(3)-vázané basi.]
  Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical. Roč. 41, č. 6 (2008), 065206/1-065206/9. ISSN 1751-8113
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: CLEBSCH-GORDAN-COEFFICIENT * NUCLEAR SHELL MODEL * SO(3) BASES
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 1.540, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171215
   

 6. 6. 0307918 - UJF-V 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Thiamová, Gabriela - Cejnar, P.
  Prolate-oblate shape-phase transition in the O(6) description of nuclear rotation.
  [Fázový přechod mezi protáhlým a sploštělým tvarem v O (6) popisu jaderné rotace.]
  Nuclear Physics. A. Roč. 765, 1-2 (2006), s. 97-111. ISSN 0375-9474
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: NTERACTING-BOSON MODEL
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 2.155, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160546
   

 7. 7. 0185895 - UJF-V 20033202 RIV SG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dlouhý, Zdeněk - Baiborodin, Dmitri - Mrázek, Jaromír - Thiamová, Gabriela
  New evidence for neutron magic number N=16 at border line.
  Proceedings of the International Conference Fission and Properties of Neutron-Rich Nuclei /3./. Singapore: World Scientific, 2003 - (Hamilton, J.; Ramayya, A.; Carter, H.), s. 55-62. ISBN 981-238-386-7.
  [International Conference of the Fission and Properties of Neutron-Rich Nuclei /3./. Sanibel Island (US), 03.11.2002-09.11.2002]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1048102
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: magic number * neutron-rich isotopes * nuclear shells
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0082246
   

 8. 8. 0185846 - UJF-V 20033175 BR eng A - Abstrakt
  Dlouhý, Zdeněk - Baiborodin, Dmitri - Mrázek, Jaromír - Thiamová, Gabriela
  New insight on structure of neutron-rich nuclei using neutron separation energie.
  Latinamerican Symposium on Nuclear Physics /5./. Santos: Sociedade Brazileira de Física, 2003. s. 1.
  [Latinamerican Symposium on Nuclear Physics /5./. 01.09.2003-05.09.2003, Santos]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: magic numbers * neutron-rich nuclei
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0082200
   

 9. 9. 0185795 - UJF-V 20033117 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Thiamová, Gabriela - Burjan, Václav - Cejpek, Jan - Kroha, Václav - Navrátil, Petr
  Inelastic Scattering of 3He and Protons on 13C.
  Nuclear Physics. A. Roč. 697, 1/2 (2002), s. 25-43. ISSN 0375-9474
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1048102
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: 13C * DWBA * deduced levels
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.568, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0082163
   

 10. 10. 0185794 - UJF-V 20033116 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Thiamová, Gabriela
  Shape coexistence in 74Se.
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 51, č. 6 (2001), s. 553-556. ISSN 0011-4626
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: shape coexistence * 74Se
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.345, rok: 2001
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0002103