Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0497855 - UFP-V 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Jirásek, Vít - Stehlík, Štěpán - Štenclová, Pavla - Artemenko, Anna - Rezek, Bohuslav - Kromka, Alexander
  Hydroxylation and self-assembly of colloidal hydrogenated nanodiamonds by aqueous oxygen radicals from atmospheric pressure plasma jet.
  RSC Advances. Roč. 8, č. 66 (2018), s. 37681-37692 ISSN 2046-2069
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-33018A; GA ČR(CZ) GJ18-11711Y
  Grant ostatní:OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institucionální podpora: RVO:61389021 ; RVO:68378271
  Klíčová slova: surface-barrier discharge * diamond nanoparticles * detonation nanodiamonds * water * ftir * purification * reactivity
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace; CB - Analytická chemie, separace (FZU-D)
  Obor OECD: Analytical chemistry; Analytical chemistry (FZU-D)
  Impakt faktor: 2.936, rok: 2017
  https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/RA/C8RA07873D#!divAbstract
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290333
   

 2. 2. 0497331 - FZU-D 2019 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ižák, Tibor - Szabó, Ondrej - Štenclová, Pavla - Potocký, Štěpán - Vyskočil, V. - Kromka, Alexander
  Fabrication of structured boron-doped diamond films for electrochemical applications.
  Proceedings of 32nd Eurosensors Conference 2018. Basel: MDPI, 2018 - (Köck, A.; Deluca, M.), s. 1-4, č. článku 984. E-ISSN 2504-3900.
  [Eurosensors 2018. Graz (AT), 09.09.2018-12.09.2018]
  Grant ostatní:OP PPR(XE) CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000115
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: boron-doped diamond * reactive ion etching * self-organized metal clusters * structuring * nanorods
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289897
   

 3. 3. 0496974 - FZU-D 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lišková, P. - Beranová, J. - Ukraintsev, Egor - Fišer, R. - Kofroňová, Olga - Benada, Oldřich - Konopásek, I. - Kromka, Alexander
  Diamond nanoparticles suppress lateral growth of bacterial colonies.
  Colloids and Surfaces B-Biointerfaces. Roč. 170, Oct (2018), s. 544-552 ISSN 0927-7765
  Grant CEP: GA ČR GA15-01687S
  Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: agar surface * bacteria * colony growth * diamond nanoparticles
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie; EE - Mikrobiologie, virologie (MBU-M)
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 3.997, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289616
   

 4. 4. 0496877 - FZU-D 2019 CZ eng A - Abstrakt
  Váňa, R. - Dluhoš, J. - Varga, Marián - Schmid, Ch. - Kromka, Alexander
  Raman integrated scanning electron (RISE) microscopy for complex in-situ diamond characterization at identical spot.
  NANOCON 2017 - Book of Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd, 2017 - (Shrbená, J.). s. 70-70. ISBN 978-80-87294-78-9.
  [NANOCON 2017. International Conference on Nanomaterials - Research & Application /9./. 18.10.2017-20.10.2017, Brno]
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: diamond * RISE microscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289494
   

 5. 5. 0496872 - FZU-D 2019 CZ eng A - Abstrakt
  Szabó, Ondrej - Ižák, Tibor - Potocký, Štěpán - Kromka, Alexander
  Enhanced diamond nucleation via photoresist polymers combined with nanodiamond seeding layers.
  NANOCON 2017 - Book of Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd, 2017 - (Shrbená, J.). s. 89-90. ISBN 978-80-87294-78-9.
  [NANOCON 2017. International Conference on Nanomaterials - Research & Application /9./. 18.10.2017-20.10.2017, Brno]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19968S; GA MŠk 7AMB17AT036
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: diamond film * nucleation * polymers * Raman * SEM
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289492
   

 6. 6. 0496868 - FZU-D 2019 CZ eng A - Abstrakt
  Fait, Jan - Ondič, Lukáš - Varga, Marián - Hruška, Karel - Kromka, Alexander - Rezek, Bohuslav
  Structural and material properties of nanocrystalline diamond photonic crystal slabs for high light extraction efficiency.
  NANOCON 2017 - Book of Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd, 2017 - (Shrbená, J.). s. 36-36. ISBN 978-80-87294-78-9.
  [NANOCON 2017. International Conference on Nanomaterials - Research & Application /9./. 18.10.2017-20.10.2017, Brno]
  Grant CEP: GA ČR GJ16-09692Y
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: diamond films * photonic structures
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289489
   

 7. 7. 0496862 - FZU-D 2019 CZ eng A - Abstrakt
  Ižák, Tibor - Štenclová, Pavla - Szabó, Ondrej - Potocký, Štěpán - Vyskočil, V. - Kromka, Alexander
  Synthetic diamond thin film as functional electrode for electrochemical detection of contaminants and wastewater purification.
  NANOCON 2017 - Book of Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd, 2017 - (Shrbená, J.). s. 117-117. ISBN 978-80-87294-78-9.
  [NANOCON 2017. International Conference on Nanomaterials - Research & Application /9./. 18.10.2017-20.10.2017, Brno]
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: boron doped diamond * electrochemistry * water purification * detection
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289484
   

 8. 8. 0496851 - FZU-D 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Potocký, Štěpán - Ižák, Tibor - Dragounová, Kateřina - Kromka, Alexander - Rezek, Bohuslav - Mandys, V. - Bartoš, M. - Bačáková, Lucie - Sedmera, David
  Histology and micro-CT study of diamond-coated metal bone implants.
  Nanocon 2017 : conference proceedings : 9th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: Tanger Ltd., 2018, s. 573-577. ISBN 9788087294819.
  [NANOCON 2017. International Conference on Nanomaterials - Research & Application /9./. Brno (CZ), 18.10.2017-20.10.2017]
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-32497A
  Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:67985823
  Klíčová slova: screw implant * diamond coating * osteointegration * histology
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika; EI - Biotechnologie a bionika (FGU-C)
  Obor OECD: Biophysics; Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors) (FGU-C)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289476
   

 9. 9. 0496538 - FZU-D 2019 CZ eng A - Abstrakt
  Varga, Marián - Ondič, Lukáš - Hruška, Karel - Fait, Jan - Domonkos, Mária - Prajzler, V. - Potocký, Štěpán - Remeš, Zdeněk - Kromka, Alexander
  Polycrystalline diamond films for optical and photonic applications.
  NANOCON 2017 - Book of Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd, 2017 - (Shrbená, J.). ISBN 978-80-87294-78-9.
  [NANOCON 2017. International Conference on Nanomaterials - Research & Application /9./. 18.10.2017-20.10.2017, Brno]
  Grant CEP: GA ČR GJ16-09692Y; GA MŠk(CZ) LD15003
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: diamond film * optical elements
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289293
   

 10. 10. 0496473 - FZU-D 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Dragounová, Kateřina - Ižák, Tibor - Kromka, Alexander - Potůček, Z. - Bryknar, Z. - Potocký, Štěpán
  Influence of the growth temperature on the Si-V photoluminescence in diamond thin films.
  Applied Physics A - Materials Science & Processing. Roč. 124, č. 3 (2018), s. 1-5, č. článku 219. ISSN 0947-8396
  Grant CEP: GA ČR GC15-22102J
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: cvd diamond * silicon-vacancy centre * photoluminescence * microwave plasma
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Impakt faktor: 1.604, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289243