Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0330965 - USMH-B 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Finger, F. - Gerdes, A. - René, Miloš - Riegler, G.
  The Saxo-Danubian granite belt: magmatic response to postcollisional delamination of mantle lithosphere the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen).
  [Sasko-dunajské granitové pásmo: magmatická odezva postkolizní delaminace plášťové litosféry pod jihozápadní částí Českého masívu (variský orogén).]
  Geologica Carpathica. Roč. 60, č. 3 (2009), s. 205-212 ISSN 1335-0552
  Grant CEP: GA MŠk MEB060802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Bohemian Massif * granite * delamination
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.963, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176617
   

 2. 2. 0145610 - GLU-S 20023169 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Zulauf, G. - Schitter, F. - Riegler, G. - Finger, F. - Fiala, Jiří - Vejnar, Zdeněk
  Age constrains on the Cadomian evolution of the Teplá Barrandian unit (Bohemian Massif) through electron microprobe dating of metamorphic monazite.
  Zeitschrift der Deutsche geologische Gesellschaft. Roč. 150, č. 4 (1999), s. 627-639 ISSN 0012-0189
  Grant CEP: GA AV ČR KSK1012601
  Grant ostatní:DFG(DE) Zu73/1-6; Austrian National Bank(AT) 7163
  Klíčová slova: monazite dating * Cadomian/orogeny * Bohemian Massif
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0043182
   

 3. 3. 0087087 - USMH-B 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Finger, F. - Gerdes, A. - Janoušek, V. - René, Miloš - Riegler, G.
  Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases.
  [Analýza variského vývoje moldanubika Českého masivu: význam bavorské a moravo-moldanubické tektonometamorfní fáze.]
  Journal of Geosciences. Roč. 53, 1-2 (2007), s. 9-28 ISSN 1802-6222
  Grant CEP: GA MŠk ME 555
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: tectonic model * monazite dating * Moldanubian Zone
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149032