Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0496495 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bohdálek, P. - Crkal, J. - Derner, K. - Kočár, Petr - Kočárová, R. - Křivánek, Roman - Kyselý, René - Lissek, P. - Šrein, V.
  Kremsiger 2016. Stav výzkumu středověkého hornického sídliště v Krušných horách.
  [Kremsiger 2016. A state of the excavation at the medieval mining settlement in Krušné Hory (Ore Mountains) (Czech Republic).]
  Acta rerum naturalium. Roč. 2017, č. 21 (2017), s. 111-124 ISSN 1801-5972
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: mining settlement * Ore Mountains * Middle Ages * archaeology * archaeozoology * paleobotany
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289258
   

 2. 2. 0493781 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havrda, J. - Kočár, Petr - Kočárová, R. - Kozáková, Radka - Podliska, J. - Sůvová, Z.
  K vývoji a podobě historického nadloží Staroměstského náměstí v Praze. Příspěvek k mezioborovému výzkumu veřejných prostranství.
  [On the development and situation of the historic overburden of Old Town Square in Prague. A contribution to interdisciplinary research of public space.]
  Forum urbes medii aevi. Roč. 10, č. 2 (2017), s. 164-195 ISSN 1803-1749
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Prague * city * public space * routes * Middle Ages * archaeological research * environmental research
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287163
   

 3. 3. 0488951 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kočár, Petr - Kočárová, R.
  Archeobotanické analýzy raně středověkých vrstev z Olomouce, Denisovy ulice, před kostelem P. Marie Sněžné.
  [Archaeobotanical analyses of early medieval layers from Olomouc, Denisova Street, in front of the Church of Our Lady of the Snows.]
  Přehled výzkumů. Roč. 58, č. 2 (2017), s. 129-140 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
  Klíčová slova: Early Middle Ages * Slavic period * archaeobotany * anthracology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-2_Kocar_Kocarova_.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283458
   

 4. 4. 0480949 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Parma, D. - Hajnalová, M. - Kala, J. - Kočárová, R. - Kos, P. - Křivánek, Roman
  Pohřebiště v Podolí u Brna a fenomén žárových hrobů mladší doby bronzové s rozměrnými jámami na Moravě.
  [A cemetery in Podolí u Brna and the phenomenon of Late Bronze Age cremation graves with large pits in Moravia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 68, č. 3 (2016), s. 291-332 ISSN 0323-1267
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GP14-33170P
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Late Bronze Age * cremation burials * palaeobotany * anthropology * geophysical survey
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276613
   

 5. 5. 0478577 - ARU-G 2019 DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kozáková, Radka - Kyselý, René - Trefný, M. - Drábková, K. - Kočár, Petr - Frolíková, Drahomíra - Kočárová, R. - Moravcová, Kamila
  Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approach regarding the Hallstatt princely grave from Prague-Letňany, Czech Republic.
  Archaeological and Anthropological Sciences. -, - (2017) ISSN 1866-9557
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: grave * meat offerings * pollen * bronze bucket * paint * infrared spectroscopy * xylotomic analysis
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Impakt faktor: 2.414, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274667
   

 6. 6. 0477980 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Novák, J. - Abraham, V. - Kočár, Petr - Petr, L. - Kočárová, R. - Nováková, K. - Houfková, P. - Jankovská, Vlasta - Vaněček, Z.
  Middle- and upper-Holocene woodland history in central Moravia (Czech Republic) reveals biases of pollen and anthracological analysis.
  Holocene. Roč. 27, č. 3 (2017), s. 349-360 ISSN 0959-6836
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA13-11193S
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: woodland history * charcoals * archaeological sites
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; EF - Botanika (BU-J)
  Obor OECD: Archaeology; Plant sciences, botany (BU-J)
  Impakt faktor: 2.419, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274239
   

 7. 7. 0477978 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kočár, Petr - Kočárová, R.
  Archeobotanické analýzy výplní naoraných archeologických objektů z Horní Břízy (okr. Plzeň - sever).
  [Archaeobotanic analyses of the fillings of archaeological objects from Horní Bříza (Pilsen - North region).]
  Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech. Plzeň: Petr Mikota, 2017 - (Eigner, J.; Trnka, R.), s. 45-51. ISBN 978-80-87170-47-2
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: damaged by plowing * archaeological objects * archaeobotany
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274254
   

 8. 8. 0477974 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hoch, A. - Kočár, Petr - Kočárová, R. - Zimola, D.
  Výzkum dvou jímek z centra města Jihlavy.
  [Excavation of two medieval cesspits in the town centre of Jihlava.]
  Archeologické výzkumy na Vysočině. Roč. 2014, č. 5 (2014), s. 47-56 ISSN 1805-9074
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: medieval cesspits * Jihlava * archaeobotany
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274261
   

 9. 9. 0471330 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kočár, Petr - Šlézar, P. - Kočárová, R.
  Vegetace a ekonomika předvelkomoravské centrální lokality v Olomouci-Povelu.
  [Vegetation and economy of the pre-Great Moravian central site of Olomouc-Povel.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 68, č. 4 (2016), s. 544-575 ISSN 0323-1267
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA13-11193S; GA ČR(CZ) GA16-15678S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Early Middle Ages * Olomouc * Early Hillfort period * waterlogged archaeological site * archaeobotany * anthracology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268722
   

 10. 10. 0457838 - GLU-S 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kočár, P. - Lisá, Lenka - Kočárová, R. - Sůvová, Z. - Bajer, A. - Vavrčík, H. - Rybníček, M. - Kolář, T.
  Shrnutí výsledků přírodovědných analýz.
  [Sumary of the environmental analyses.]
  Veselí nad Moravou : středověký hrad v říční nivě. Brno: Archaia Brno, o.p.s, 2015 - (Plaček, M.; Dejmal, M.), s. 182-185. ISBN 978-80-905546-3-4
  Institucionální podpora: RVO:67985831
  Klíčová slova: geoarchaeology * pollen analyses * macroremain analyses * osteology * antracology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258194