Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0357021 - UACH-T 2011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hnyk, Drahomír - Všetečka, V. - Drož, L.
  Charge distribution within hypercarbon-halogenated 1-Ph-2-X-1,2-dicarba-closo-dodecaboranes, (X = F, Cl, Br, I): A dipole moment and computational study.
  Journal of Molecular Structure. Roč. 978, 1-3 (2010), s. 246-249 ISSN 0022-2860
  Grant CEP: GA MŠk LC523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: halogens * carboranes * dipole moments
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.599, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006364
   

 2. 2. 0324783 - UACH-T 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Drož, L. - Fox, M. A. - Hnyk, Drahomír - Low, P.J. - MacBride, J.A.H. - Všetečka, V.
  Experimental and computed dipole moments in donor-bridge-acceptor systems with p-phenylene and p-carboranediyl bridges.
  [Experimentální a počítané dipolové momenty v donor-most-akceptových systémech s mosty p-fenylenem a p-karborandiylem.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, č. 1 (2009), s. 131-146 ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA MŠk LC523
  Grant ostatní:EPSRC(GB) GR/S80943/01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: donor-bridge-acceptor systems * p-carboranylenes * dipole moments
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172394
   

 3. 3. 0192218 - UOCHB-X 950112 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Novakovic, J. - Tvrzická, E. - Všetečka, V. - Pouzar, Vladimír - Feltl, L.
  Capillary Gas-Chromatographic Retention Behavior and Physico-Chemical Properties of Underivatized Equine Estrogens.
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 60, č. 5 (1995), s. 813-819 ISSN 0010-0765
  Impakt faktor: 0.550, rok: 1995
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0087946
   

 4. 4. 0192124 - UOCHB-X 950007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Všetečka, V. - Fruttero, R. - Gasco, A. - Exner, Otto
  Dipole Moments and Electron Distribution of Furoxans and Furazans.
  Journal of Molecular Structure. Roč. 324, - (1994), s. 277-282 ISSN 0022-2860
  Impakt faktor: 0.837, rok: 1994
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0002723
   

 5. 5. 0191707 - UOCHB-X 930012 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Všetečka, V. - Oszczapowicz, J. - Exner, Otto
  Configuration and Conformation of N,N'-Diarylamidines: A Dipole Moment Study.
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 58, č. 1 (1993), s. 105-112 ISSN 0010-0765
  Impakt faktor: 0.382, rok: 1993
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0087443
   

 6. 6. 0163145 - UACH-T 20003014 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Grüner, Bohumír - Janoušek, Zbyněk - King, B. T. - Woodford, J. N. - Wang, C. H. - Všetečka, V. - Michl, J.
  Synthesis of 12-Substituted 1-Carba-closo-dodecaborate Anions and First Hyperpolarizability of the 12-C7H6+/-CB11H11 Ylide.
  Journal of the American Chemical Society. Roč. 122, č. 45 (2000), s. 11274 ISSN 0002-7863
  Grant CEP: GA ČR GA203/94/0984
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 6.025, rok: 2000
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0060408
   

 7. 7. 0163025 - UACH-T 990167 RIV SIGLE GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Grüner, Bohumír - Janoušek, Zbyněk - King, B. J. - Woodford, J. N. - Wang, C. H. - Všetečka, V. - Michl, J.
  Synthesis of 12-Substituted 1-Carba-.I.closo./I.-dodekaborane Anions and First Hyperpolarizability of the 12-C7H6+-CB11H11- Ylide.
  Journal of the American Chemical Society. Roč. 121, č. 13 (1999), s. 3122-3126 ISSN 0002-7863
  Grant CEP: GA ČR GA203/00/1042; GA ČR GA203/94/0984
  Grant ostatní:National Science Foundation(US) CHEM-9318469
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: carbon * synthesis
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 5.537, rok: 1999
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0060289
   

 8. 8. 0152935 - MBU-M 980028 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Nesměrák, K. - Pelouchová, H. - Všetečka, V. - Němec, I. - Gabriel, Jiří
  Antifungal effects of new heterocyclic compounds, 6H-pyrimido/2,1-a/isoindole derivatives.
  Folia Microbiologica. Roč. 43, č. 1 (1998), s. 39-41 ISSN 0015-5632
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.518, rok: 1998
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0050449
   

 9. 9. 0040393 - UACH-T 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Macháček, Jan - Plešek, Jaromír - Holub, Josef - Hnyk, Drahomír - Všetečka, V. - Císařová, I. - Kaupp, M. - Štíbr, Bohumil
  New route to 1-thia-closo-dodecaborane(11), closo-1-SB11H11, and its halogenation reactions. The effect of the halogen on the dipole moments and the NMR spectra and the importance of spin-orbit coupling for the B-11 chemical shifts.
  [Nová cesta k 1-thia-closo-dodecaborane(11) a jeho halogenační reakce. Vliv halogenu na dipólmomenty a NMR spektra. Důležitost spin-orbitálního kaplingu a NMR posuny.]
  Dalton Transactions. -, č. 8 (2006), s. 1024-1029 ISSN 1477-9226
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC523
  Grant ostatní:DFG(DE) KA1187/5-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: magnetic-resonance spectroscopy * phosphadicarbaboranes * density-functional theory
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 3.012, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134122