Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0486310 - UMG-J 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Karnkowska, A. - Vacek, V. - Zubáčová, Z. - Treitli, S.C. - Petrzelkova, R. - Eme, L. - Novák, L. - Žárský, V. - Barlow, L.D. - Herman, E.K. - Soukal, P. - Hroudová, Miluše - Doležal, P. - Stairs, C.W. - Roger, A. J. - Eliaš, M. - Dacks, J.B. - Vlček, Čestmír - Hampl, V.
  A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle.
  Current Biology. Roč. 26, č. 10 (2016), s. 1274-1284 ISSN 0960-9822
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LQ1604; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109; GA ČR GAP506/12/1010
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: arginine dihydrolase pathway * tail-anchored proteins * fe-s cluster * trichomonas-vaginalis * entamoeba-histolytica * giardia-intestinalis * tritrichomonas-fetus * genome annotation * energy-metabolism * gene-transfer
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Developmental biology
  Impakt faktor: 8.851, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281161
   

 2. 2. 0422955 - UMG-J 2014 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zubáčová, Z. - Novák, L. - Bublíková, J. - Vacek, V. - Fousek, Jan - Rídl, Jakub - Tachezy, J. - Doležal, P. - Vlček, Čestmír - Hampl, V.
  The mitochondrion-like organelle of Trimastix pyriformis contains the complete glycine cleavage system.
  PLoS ONE. Roč. 8, č. 3 (2013), e55417 E-ISSN 1932-6203
  Grant CEP: GA ČR GAP506/12/1010
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: transcriptome sequencing * Trimastix * mitochondrion-like organelle * glycine cleavage complex
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.534, rok: 2013
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229174
   

 3. 3. 0369265 - UEK-B 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Seják, J. - Cudlín, Pavel - Pokorný, J. - Zapletal, J. - Petříček, V. - Guth, J. - Chuman, Tomáš - Romportl, D. - Skořepová, I. - Vacek, V. - Vyskot, I. - Černý, K. - Hesslerová, P. - Burešová, Renata - Prokopová, Marcela - Plch, Radek - Engstová, B. - Stará, Lenka
  Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů české republiky.
  [Evaluation of ecosystem functions and services in the Czech Republic.]
  Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí UJEP, 2010. 197 s. ISBN 978-80-7414-235-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: valuation * ecosystem functions * ecosystem services
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203371
   

 4. 4. 0346592 - UT-L 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vinš, Václav - Hrubý, Jan - Vacek, V.
  Numerical simulation of gas-contaminated refrigerant two-phase flow through.
  International Journal of Heat and Mass Transfer. Roč. 53, 23-24 (2010), s. 5430-5439 ISSN 0017-9310
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1633
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: capillary tube * henry’s law * non-condensing gases
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 1.898, rok: 2010
  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V3H-50N9C3K-8-2X&_cdi=5731&_user=640952&_pii=S0017931010003819&_origin=search&_coverDate=11%2F30%2F2010&_sk=999469976&view=c&wchp=dGLzVtz-zSkWA&md5=3b8d5c97caaa70e52da990c8ffac4421&ie=/sdarticle.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187582
   

 5. 5. 0341599 - UT-L 2011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hallewell, G. - Vacek, V. - Vinš, Václav
  Properties of saturated fluorocarbons: Experimental data and modeling using perturbed-chain-SAFT.
  Fluid Phase Equilibria. Roč. 292, 1-2 (2010), s. 64-70 ISSN 0378-3812
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LA08015; GA MŠk(CZ) LA08032
  Program:LA; LA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: density * mixtures * PC-SAFT
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 2.253, rok: 2010
  http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Z1mg7jlj5jcfdpFa5Og&page=1&doc=1
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184531
   

 6. 6. 0332847 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vinš, Václav - Vacek, V.
  Experimental Investigation of Throttling Process Affected by Gas Impurities.
  Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec: Technical University of Liberec, 2009 - (Vít, T.; Dančová, P.; Dvořák, V.), s. 411-417. ISBN 978-80-7372-538-9.
  [International Conference Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec (CZ), 25.11.2009-27.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: capillary tube * experiment * non-condensing gases * throttling process
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177975
   

 7. 7. 0330337 - UT-L 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vacek, V. - Vinš, Václav
  Two-Phase Flow Analyses During Throttling Processes.
  [Analýza dvoufázového proudění během procesu škrcení.]
  International Journal of Thermophysics. Roč. 30, č. 4 (2009), s. 1179-1196 ISSN 0195-928X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: capillary tube * dissolved gas * metastable flow
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 0.702, rok: 2009
  http://www.springerlink.com/content/052872vq571p5331/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176150
   

 8. 8. 0330055 - UT-L 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vinš, Václav - Vacek, V.
  Effect of Gas Impurities on the Throttling Process of Fluorocarbon Refrigerants: Estimation of the Henry's Law Constant.
  Journal of Chemical and Engineering Data. Roč. 54, č. 9 (2009), s. 2395-2403 ISSN 0021-9568
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: fluorocarbons * Henry’s law constant * nitrogen
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.695, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175925
   

 9. 9. 0327182 - UT-L 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vinš, Václav - Vacek, V.
  Mass flow rate correlation for two-phase flow of R218 through a capillary tube.
  Applied Thermal Engineering. Roč. 29, 14-15 (2009), s. 2816-2823 ISSN 1359-4311
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: artificial neural network * capillary tube * mass flow rate correlation * R218
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 1.922, rok: 2009
  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_cdi=5687&_pubType=J&_acct=C000034318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=640952&md5=fc314a471a010545ee185394a6c8f5f7&jchunk=29#29
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174070
   

 10. 10. 0322047 - UT-L 2010 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Vinš, Václav - Vacek, V.
  Modeling of Throttling Process inside Capillary Tube.
  WORKSHOP 09 : 18th ANNUAL CTU UNIVERSITY-WIDE SEMINAR. Praha: ČVUT, 2009, s. 250-251. ISBN 978-80-01-04286-1.
  [ANNUAL CTU UNIVERSITY-WIDE SEMINAR /18./. Praha (CZ), 16.02.2009-20.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: capillary tube * numerical model * metastable flow
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  https://workshop.cvut.cz/2009/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170410