Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0451438 - UMCH-V 2016 RIV ES eng M - Část monografie knihy
  Rakušan, J. - Hamáček, A. - Reboun, J. - Nešpůrek, S. - Stulík, J. - Karásková, M. - Černý, J. - Rais, David - Kubáč, L.
  Humidity sensors based on substituted phthalocyanines and either TiO2 or carbon black nanolayers modified with them and on the sandwich double layer structures, consisting of hydrophilic and hydrophobic phthalocyanine derivative.
  Sensors & Signals. Barcelona: International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L, 2015 - (Yurish, S.; Daneshmand Malayeri, A.), s. 29-49. ISBN 978-84-608-2319-3
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: humidity sensor * ionic liquid * organic electronics
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  http://www.sensorsportal.com/HTML/BOOKSTORE/Sensors_and_Signals.htm
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255298
   

 2. 2. 0397555 - FGU-C 2014 RIV GR eng J - Článek v odborném periodiku
  Sutoris, K. - Rakušan, J. - Karásková, M. - Mattová, J. - Beneš, J. - Nekvasil, Miloš - Ježek, Petr - Zadinová, M. - Poučková, P. - Větvička, D.
  Novel Topical Photodynamic Therapy of Prostate Carcinoma Using Hydroxy-aluminum Phthalocyanine Entrapped in Liposomes.
  Anticancer Research. Roč. 33, č. 4 (2013), s. 1563-1568 ISSN 0250-7005
  Grant CEP: GA MPO(CZ) 2A-1TP1/026; GA MŠk(CZ) OE09026; GA TA ČR(CZ) TA01010781
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: PC prostate carcinomas * LNCaP * liposomes * hydroxy-aluminum phthalocyanine * photodynamic therapy
  Kód oboru RIV: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
  Impakt faktor: 1.872, rok: 2013
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225181
   

 3. 3. 0378937 - UMCH-V 2013 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rakušan, J. - Karásková, M. - Hamáček, A. - Řeboun, J. - Kubáč, L. - Černý, J. - Rais, David - Nešpůrek, Stanislav
  Double layer humidity sensor based on phthalocyanine derivatives.
  NANOCON 2011. Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd, 2011, 1247_1-1247_5. ISBN 978-80-87294-23-9.
  [NANOCON 2011. International Conference /3./. Brno (CZ), 21.09.2011-23.09.2011]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN401770651; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: humidity sensor * phthalocyanines * double layer structure
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://www.nanocon.cz/files/proceedings/nanocon_11/lists/papers/1247.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210244
   

 4. 4. 0378934 - UMCH-V 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rakušan, J. - Karásková, M. - Hamáček, A. - Řeboun, J. - Rais, David - Nešpůrek, Stanislav
  Humidity sensor based on TiO2 nanoparticles and sodium salt of sulfonated AlOH phthalocyanine.
  CONFERENCE PROCEEDINGS NANOCON 2010. Ostrava: TANGER, 2010 - (Zbořil, R.), s. 177-181. ISBN 978-80-87294-19-2.
  [NANOCON 2010. International Conference /2./. Olomouc (CZ), 12.10.2010-14.10.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN401770651; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: humidity sensor * TiO2 * phthalocyanines
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://www.nanocon.cz/files/proceedings/nanocon_10/lists/papers/500.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210242
   

 5. 5. 0377481 - UMCH-V 2013 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Pochekailov, Sergii - Nožár, Juraj - Nešpůrek, Stanislav - Rakušan, J. - Karásková, M.
  Interaction of nitrogen dioxide with sulfonamide-substituted phthalocyanines: Towards NO2 gas sensor.
  Sensors and Actuators B - Chemical. Roč. 169, 5 July (2012), s. 1-9 ISSN 0925-4005
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400720701; GA MPO FR-TI1/144
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: phthalocyanine * sulfonamide * nitrogen dioxide
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 3.535, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0209626
   

 6. 6. 0359836 - UFM-A 2012 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Buršíková, V. - Bláhová, O. - Karásková, M. - Zajíčková, L. - Jašek, O. - Franta, D. - Klapetek, P. - Buršík, Jiří
  Mechanical properties of ultrananocryslalline thin films deposited using dual frequency discharges.
  Chemické listy. Roč. 105, - (2011), s. 98-101 ISSN 0009-2770.
  [Lokální mechanické vlastnosti ´07. Brno, 07.11.2007-09.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: ultrananocryslalline diamond * plasma enhanced chemical vapor deposition * dual frequency discharge
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.529, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197542
   

 7. 7. 0349974 - BU-J 2011 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Jančula, D. - Blahová, L. - Karásková, M. - Maršálek, Blahoslav
  Degradation of natural toxins by phthalocyanines-example of cyanobacterial toxin, microcystin.
  Water Science and Technology. Roč. 62, č. 2 (2010), s. 273-278 ISSN 0273-1223
  Grant CEP: GA MŠk 1M0571
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: microcystin * phthalocyanine * singled oxygen
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.056, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190088
   

 8. 8. 0348171 - BU-J 2011 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Jančula, Daniel - Maršálek, Blahoslav - Novotná, Zlatica - Černý, J. - Karásková, M. - Rakušan, J.
  In search of the main properties of phthalocyanines participating in toxicity against cyanobacteria.
  Chemosphere. Roč. 77, č. 11 (2009), s. 1520-1525 ISSN 0045-6535
  Grant CEP: GA MŠk 1M0571
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: phthalocyanines * cyanobycteria * toxicity
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 3.253, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188769
   

 9. 9. 0341661 - UMCH-V 2011 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Černý, J. - Karásková, M. - Rakušan, J. - Nešpůrek, Stanislav
  Reactive oxygen species produced by irradiation of some phthalocyanine derivatives.
  Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry. Roč. 210, č. 1 (2010), s. 82-88 ISSN 1010-6030
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: singlet oxygen * photosensitizer * phthalocyanine
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.243, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005829
   

 10. 10. 0334296 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusoň, Petr - Drobek, M. - Kalaji, A. - Karásková, M. - Rakušan, J.
  Preparation, Chemical Modification and Absorption Properties of Various Phthalocyanines.
  [Příprava, chemická modifikace a absorpční vlastnosti různých typů ftalocyaninů.]
  Research on Chemical Intermediates. Roč. 35, č. 1 (2009), s. 103-116 ISSN 0922-6168
  Grant CEP: GA ČR GA104/09/0694; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: phtalocyanines * spectroscopy * phthalodinitrile
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.813, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179072