Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0492814 - UMCH-V 2019 PT eng A - Abstrakt
  Šloufová, I. - Vlčková, B. - Mojzeš, P. - Matulková, I. - Císařová, I. - Šlouf, Miroslav - Gyepes, R. - Vohlídal, J.
  The elucidation of the structure of zinc and silver 2,2´:6´,2´´-terpyridine surface complexes formed on Ag nanoparticles.
  Book of Abstracts. Coimbra: Department of Chemistry, University of Coimbra, 2018 - (Fausto, R.; Brás, E.; Justino, L.; Nogueira, B.). s. 274. ISBN 978-989-20-8611-8.
  [European Congress on Molecular Spectroscopy /34./ - EUCMOS 2018. 19.08.2018-24.08.2018, Coimbra]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05007S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: plasmonic metal nanoparticles * surface-enhanced Raman scattering
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Obor OECD: Physical chemistry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286417
   

 2. 2. 0492366 - UOCHB-X 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Bednářová, E. - Dračínský, Martin - Malatinec, Š. - Císařová, I. - Lamaty, F. - Kotora, M.
  Synthesis of a Bolm's 2,2 '-Bipyridine Ligand Analogue and Its Applications.
  Advanced Synthesis & Catalysis. Roč. 360, č. 15 (2018), s. 2869-2878 ISSN 1615-4150
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1304
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: catalysis * enantioselective synthesis * cyclotrimerization * bipyridines * chiral ligands
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 5.123, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285923
   

 3. 3. 0492078 - UFCH-W 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Varga, Vojtěch - Pinkas, Jiří - Císařová, I. - Kubišta, Jiří - Horáček, Michal - Mach, Karel - Gyepes, Robert
  Chromocene-Cyclopentadienyltitanium Trichloride Ion Pairs and Their Rearrangement to Titanocene Chloride-Cyclopentadienylchromium Dichlorides Ethylene Polymerization Tests.
  European Journal of Inorganic Chemistry. Roč. 2018, č. 23 (2018), s. 2637-2647 ISSN 1434-1948
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-13778S
  Institucionální podpora: RVO:61388955
  Klíčová slova: transition-metal-complexes * arene titanium catalysts * olefin polymerization * molecular-structures * acetylene complexes * chromium catalysts * trimerization
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Obor OECD: Physical chemistry
  Impakt faktor: 2.507, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285644
   

 4. 4. 0490986 - UOCHB-X 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Talele, Harish Ramesh - Koval, Dušan - Severa, Lukáš - Reyes Gutierrez, Paul Eduardo - Císařová, I. - Sázelová, Petra - Šaman, David - Bednárová, Lucie - Kašička, Václav - Teplý, Filip
  Diquats with Robust Chirality: Facile Resolution, Synthesis of Chiral Dyes, and Application as Selectors in Chiral Analysis.
  Chemistry - A European Journal. Roč. 24, č. 30 (2018), s. 7601-7604 ISSN 0947-6539
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-12648S; GA ČR(CZ) GA17-04393S; GA ČR(CZ) GA17-10832S
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: capillary electrophoresis * chiral selector * helical chirality * N-heterocyclic cations * racemization barrier
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 5.160, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285085
   

 5. 5. 0489953 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Mundil, R. - Sokolohorskyj, A. - Hošek, J. - Cvačka, Josef - Císařová, I. - Kvíčala, J. - Merna, J.
  Nickel and palladium complexes with fluorinated alkyl substituted alpha-diimine ligands for living/controlled olefin polymerization.
  Polymer Chemistry. Roč. 9, č. 10 (2018), s. 1234-1248 ISSN 1759-9954
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: ethylene polymerization * living polymerization * catalytic behavior
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 4.927, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284245
   

 6. 6. 0489699 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kapras, Vojtěch - Vyklický, Vojtěch - Buděšínský, Miloš - Císařová, I. - Vyklický ml., Ladislav - Chodounská, Hana - Jahn, Ullrich
  Total Synthesis of ent-Pregnanolone Sulfate and Its Biological Investigation at the NMDA Receptor.
  Organic Letters. Roč. 20, č. 4 (2018), s. 946-949 ISSN 1523-7060
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA TA ČR(CZ) TE01020028; GA MZd(CZ) NV15-29370A
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) MSM200111601
  Program:Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
  Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:67985823
  Klíčová slova: Wieland-Miescher ketone * palladium-catalyzed reduction * neuroactive steroids
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 6.492, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284065
   

 7. 7. 0489617 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Severa, Lukáš - Sázelová, Petra - Císařová, I. - Šaman, David - Koval, Dušan - Devadig, Pradeep - Kašička, Václav - Teplý, Filip
  Dutch Resolution of a configurationally stable [5]helquat.
  Chirality. Roč. 30, č. 3 (2018), s. 254-260 ISSN 0899-0042
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-01948S; GA ČR(CZ) GA17-12648S; GA ČR(CZ) GA17-04393S
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: anion exchange * chiral capillary electrophoresis * chirality assignment * helical conformation * racemization barrier * single enantiomers * tartrate anions family
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 1.833, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284000
   

 8. 8. 0489527 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Jagtap, Pratap - Císařová, I. - Jahn, Ullrich
  Bioinspired total synthesis of tetrahydrofuran lignans by tandem nucleophilic addition/redox isomerization/oxidative coupling and cycloetherification reactions as key steps.
  Organic & Biomolecular Chemistry. Roč. 16, č. 5 (2018), s. 750-755 ISSN 1477-0520
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1936
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: oxygenated benzylic alcohols * transition metal complexes * allylic alcohols
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 3.423, rok: 2017
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/ob/c7ob02848b
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283922
   

 9. 9. 0486863 - UACH-T 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Londesborough, Michael Geoffrey Stephen - Dolanský, Jiří - Jelínek, Tomáš - Kennedy, John David - Císařová, I. - Kennedy, R. G. - Roca-Sanjuan, D. - Frances-Monerris, A. - Lang, Kamil - Clegg, W.
  Substitution of the laser borane anti-B18H22 with pyridine: a structural and photophysical study of some unusually structured acropolyhedral boron hydrides.
  Dalton Transactions. Roč. 47, č. 5 (2018), s. 1709-1725 ISSN 1477-9226
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-20286S
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: containing cluster chemistry * nuclear-magnetic-resonance * 2nd-order perturbation-theory * self-consistent-field * o-carborane
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry
  Impakt faktor: 4.099, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282016
   

 10. 10. 0484184 - UACH-T 2019 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Tepavitcharova, S. - Havlíček, D. - Matulková, I. - Rabadjieva, D. - Balarew, C. - Gergulova, R. - Němec, I. - Císařová, I. - Plocek, Jiří
  Solid phases in the systems glycine–ZnX2–H2O (X = Cl−, Br−, I−) at 25 °C.
  Monatshefte fur Chemie. Roč. 149, č. 2 (2018), s. 299-311 ISSN 0026-9247
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: Equilibrium crystallization * IR spectroscopy * Non-equilibrium crystallization * Phase diagrams * Raman spectroscopy
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry
  Impakt faktor: 1.285, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282010