Počet záznamů: 1  

Nanokompozity polyamidů s vrstevnatými silikáty

 1. 1. 0342432 - UMCH-V 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Puffr, Rudolf - Brožek, J.
  Nanokompozity polyamidů s vrstevnatými silikáty.
  [Polyamide-layered silicate nanocomposites.]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 3 (2010), s. 138-146 ISSN 0009-2770
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: nanocomposites * polyamides * layered silicates
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.620, rok: 2010
  http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_3-volume_104-year_2010.html

  Nanokompozitům polymer-vrstevnatý silikát se dostává v posledních letech velké pozornosti jak v oblasti vědy tak i v průmyslu. Tyto nové typy materiálů se vyznačují podstatnou změnou řady vlastností, pokud jednotlivé destičky vrstevnatého silikátu jsou zcela náhodně a homogenně dispergovány v polymerní matrici již při nízké koncentraci. Tento přehledný článek je zaměřen na přípravu, charakterizaci a vlastnosti nanokompozitů polyamidů a vrstevnatých silikátů. Zvláštní pozornost je věnována přípravě polyamidových nanokompozitů in situ polymerací a míšením v tavenině.

  Over recent decades, nanocomposites polymer-layered silicate have received much attention in both academic and industrial sphere. These new types of materials exhibit dramatic improvement of properties when silicate is randomly and homogeneously dispersed in the polymer matrix, even at a very low filler content. This review highlights aspects of the preparation, characterization and material properties of polyamide-layered silicate nanocomposites. Special attention is given to processing techniques for the synthesis of polyamide nanocomposites by in situ polymerization and compounding in the melt.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185171