Počet záznamů: 1  

Kmenové buňky v regenerativní medicine

 1. 1. 0450325 - UEM-P 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Syková, Eva
  Kmenové buňky v regenerativní medicine.
  [Stem cells in regenerative medicine.]
  Ortopedie. Roč. 9, č. 4 (2015), s. 177-181 ISSN 1802-1727
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1309
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: stem cells * clinical studies * stroke * spinal cord injury * amyotrophic lateral sclerosis * mesenchymal stem cells * osteochondral defects * diabetic leg
  Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory

  Četná kardiovaskulární, neurologická, muskuloskeletální a jiná onemocnění dnes neumíme vyléčit. Objev kmenových buněk přinesl zcela nové možnosti léčby těchto onemocnění. Terapie kmenovými buňkami je na rozhraní mezi moderní regenerativní medicínou a tkáňovým inženýrstvím. Naše experimentální data a první klinické studie využívající kmenové buňky ukazují jejich široký potenciál a přinášejí naději pacientům s širokou škálou devastujících onemocnění. V preklinických studiích pracujeme s lidskými kmenovými buňkami získanými nejen od dospělých dárců z kostní dřeně, tukové tkáně a čichového epitelu, ale i s buňkami fetálními a indukovanými pluripotentními buňkami (iPSC). V probíhajících klinických studiích v oblasti neurologie, ortopedie a diabetologie užíváme jak autologní mononukleární buňky kostní dřeně, tak v GMP prostorách expandované mezenchymální buňky (MSC). V současné době z klinických studií vyplývá, že autologní MSC jsou bezpečné a jejich slibný účinek je třeba dále ověřit v klinických studiích.

  Review article deals with the use of stem cells in the treatment of cardiovascular, neurological and musculoskeletal diseases. Our experimental data and first clinical studies using stem cells have shown their enormous potential and brings hope to patients with a broad range of devastating diseases. In our preclinical studies we work with human stem cells obtained from bone marrow, adipose tissue and olfactory epithelia of adult donors, as well as with human fetal cells and induced pluripotent stem cells. Our current clinical studies in the fields of neurology, orthopedics and diabetology use mesenchymal stem cells (MSC). At present we can conclude from the clinical studies that autologous MSC are safe, their effects are promising but should be further confirmed in clinical studies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251887