Počet záznamů: 1  

Dobrodružství dialektologie: bur, burák, burášek, ořech, oříšek

 1. 1. 0444630 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kloferová, Stanislava
  Dobrodružství dialektologie: bur, burák, burášek, ořech, oříšek.
  [Adventure in dialectology: bur, burák, burášek, ořech, oříšek.]
  Naše řeč. Roč. 98, č. 2 (2015), s. 71-78 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Klíčová slova: Czech-German dialectal contacts * dialectal dictionary * dialectism * folk etymology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Nářeční materiálová databáze pro Slovník nářečí českého jazyka obsahuje množství výrazů, které slovníky doposud nezaznamenávají. Přiřazení k určité lexikální jednotce se mnohdy může uskutečnit až po důkladné dialektologické a etymologické analýze. To je případ slov bur, burák, burášek, ořech a oříšek označujících druh trestu, a to dloubnutí kloubem palce/ klouby prstů od krku směrem k týlu. Článek představuje jejich užití v českých nářečích, zabývá se jejich motivací v rámci české lexikální zásoby a vysvětluje jejich původ.

  The dialectal material database for the Dictionary of the Czech Language Dialects contains many expressions thus far not recorded in dictionaries. It is often only possible to assign them to a lexical item after a thorough dialectological and etymological analysis has been carried out. This is the case of the words bur, burák, burášek, ořech and oříšek denoting a kind of punishment or torture, involving the process of guickly grazing the back of someone else´s neck in an upward direction with the knuckles. The paper shows their usage in the Czech dialects, adresses their motivation in the Czech lexicon, and explains their origin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247120