Počet záznamů: 1  

Hádky o Hádky ( k lidové etymologii v pomístních jménech)

 1. 1. 0429393 - UJC-A 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kloferová, Stanislava
  Hádky o Hádky ( k lidové etymologii v pomístních jménech).
  [Quarrels about Hádky (on folk etymology in minor place names).]
  Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Minářová, E.; Sochorová, D.; Zítková, J.), s. 122-126. ISBN 978-80-210-6631-1
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Klíčová slova: dialectology * onomastics * minor place names * folk etymology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Při lexikografickém zpracování nepropriální a propriální lexikální zásoby se užívá odlišných postupů. Konfrontace obou však vede k prohloubení poznatků o lexikální zásobě vůbec. Na základě hesla hať ve Slovníku nářečí českého jazyka a hesel HAŤ, HÁTA a HÁDKA ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku dokazuje autorka, že anoikonymum Hádka (Hádky,...) vzniklo mylnou substitucí z anoikonyma Nádavky (Nádavek,...) chápaného jako *Nadávky.

  Different approaches are used for the lexicographic analysis of non-proper and proper names. The confrontation of both leads to the deepening of our knowledge about the lexicon as such. On the basis of the entry hať in the Dictionary of Dialects of the Czech Language and the entries HAŤ, HÁTA, HÁDKA in the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms, the author shows that the anoikonym Hádka (Hádky,...) was result of false substitution from the anoikonym Nádavky (Nádavek,...) understood as *Nadávky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234556