Počet záznamů: 1  

Micelární roztoky a mikroemulze pro čištění historických materiálů

 1. 1. 0384110 - UFCH-W 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rathouský, Jiří
  Micelární roztoky a mikroemulze pro čištění historických materiálů.
  [Micellar solutions and microemulsions for cleaning the historical materials – principles, mechanisms.]
  Zpravodaj STOP : časopis společnosti pro technologie ochrany památek. Roč. 14, č. 3 (2012), s. 10-17 ISSN 1212-4168
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV012
  Klíčová slova: nanomaterials * microemulsion * historical materials
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Publikované aplikace micelárních roztoků a mikroemulzí pro čištění nástěnných maleb (tzv. koncept soft matter) ukazují, že vrstvy akrylátových polymerů mohou být velmi účinně odstraněny těmito činidly. V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského byly vyvinuty nové a velmi účinné prostředky, založené na micelárních roztocích neionogenních tri a diblokových kopolymerů s přídavkem kosurfaktantu solubilizovaného v micelárním jádře a dodatečnými rozpouštědly, která pomáhají degradovat odstraňované organické deposity.

  The published applications of micellar solutions and microemulsions for cleaning wall-paintings (the so called soft-matter concept) show that layers of acrylate polymers can be effectively removed by these agents. In the J. Heyrovský Institute of the Physical Chemistry a novel very efficient cleaning agents have been, which are based on aqueous micellar solutions of non-ionic tri- or diblock block copolymers, with added co-surfactant solubilized inside the micellar core, and additional solvents, which help to degrade the organic deposit to be removed are presented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213853