Počet záznamů: 1  

Scintilátor na bázi wolframanu olovnatého s posunutou stechiometrií

 1. 1. 0367221 - FZU-D 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Boháček, Pavel - Nikl, Martin
  Scintilátor na bázi wolframanu olovnatého s posunutou stechiometrií.
  [Lead tungstate-based scintillator.]
  2011. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,. Datum udělení patentu: 19.05.2011. Číslo patentu: 302527
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: scintillator * PbWO4 * stochiometry
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302527.pdf

  Scintilátor na bázi wolframanu olovnatého, který je připraven v nestechiometrickém složení s nadbytkem wolframu. Jeho celková scintilační účinnost je více než pětkrát vyšší v porovnání s nedopovaným materiálem stechiometrickým a může být dále zvýšena dotací molybdenem, případně i kodotací baryem.

  Lead tungstate-based scintillator which is prepared from nonstochiometric charge with the tungsten oxide excess. Its scintillation efficiency is more than five times higher with respect to the undoped stochiometric material and can be further increased by the doping with molybdenum and codoping with barium.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201970