Počet záznamů: 1  

K pravopisné podobě proprií cizího původu v prvotisku staročeského Překladu kroniky Twingerovy Beneše z Hořovic (1488)

 1. 1. 0363976 - UJC-A 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šimek, Štěpán
  K pravopisné podobě proprií cizího původu v prvotisku staročeského Překladu kroniky Twingerovy Beneše z Hořovic (1488).
  [On Orthographical Form of the Proper Nouns of Foreign Origin in the Incunabula of the Old Czech Chronicon Martimiani by Beneš Hořovic (1488).]
  Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010 - (Čornejová, M.; Rychnovská, L.; Zemanová, J.), s. 135-151. ISBN 978-80-7294-508-5.
  [Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno (CZ), 23.09.2010-25.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * orthography * Chronicon Martimiani * incunabula * loan word
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek představuje výsledek analýzy pravopisné podoby vlastních jmen cizího původu v prvotisku staročeské kroniky Martimiani z roku 1488, připisované Beneši z Hořovic. Soustředí se na pravopisné ztvárnění fonémů c, k, f, a t a na interference mezi pravopisnými principy českými a cizími, zvl. latinskými.

  The article discusses interferences of the Czech and “foreign” (especially Latin) orthographical principles that influenced graphemic structure of proper nouns of non-Czech origin in the Old Czech Chronicon Martimiani by Beneš z Hořovic (1488). Primarily, the analyses focuses on phonemes c, k, f and t and their expression by graphemes c versus cz, c versus k, ph versus f and th versus t.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199582