Počet záznamů: 1  

Bioaccumulation and toxicity of selenium compounds in the green alga Scenedesmus quadricauda

 1. 1. 0334605 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Doušková, Irena - Bišová, Kateřina - Hlavová, Monika - Čížková, Mária - Machat, J. - Doucha, Jiří - Zachleder, Vilém
  Bioaccumulation and toxicity of selenium compounds in the green alga Scenedesmus quadricauda.
  [Bioakumulace a toxicita selenových sloučenin v zelené řase Scenedesmus quadricauda.]
  BMC Plant Biology. Roč. 9, č. 58 (2009), s. 1-16 ISSN 1471-2229
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701; GA MŠk OE 221; GA MŠk OE09025
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: CHLAMYDOMONAS-REINHARDTII * THIOREDOXIN REDUCTASE * EMILIANIA-HUXLEYI
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.774, rok: 2009

  We studied the impact of selenium compounds on the green chlorococcal alga Scenedesmus quadricauda. Both the dose and chemical forms of Se were critical factors in the cellular response. Se toxicity increased in cultures grown under sulfur deficient conditions. We selected three strains of Scenedesmus quadricauda specifically resistant to high concentrations of inorganic selenium added as selenite – strain SeIV, selenate – strain SeVI or both – strain SeIV+VI. The total amount of Se and selenomethionine in biomass increased with increasing concentration of Se in the culturing media. The selenomethionine made up 30–40% of the total Se in biomass. In both the wild type and Se-resistant strains, the activity of thioredoxin reductase, increased rapidly in the presence of the form of selenium for which the given algal strain was not resistant

  Studovali jsme vliv selenových sloučenin na zelenou chlorokokální řasu alga Scenedesmus quadricauda. Kritickými faktory pro buněčnou odpověď jsou jak koncentrace, tak chemická froma selenu. Toxicita selenu stoupá v kulturách rostoucích při deficienci síry. Vyselektovali jsme tři kmeny Scenedesmus quadricauda rezistentní k vysokým dávkám anorganického selenu přidaného jako seleničitan - kmen SeIV, selenan – kmen SeVI nebo kombinace obou – kmen SeIV+VI. Celkový obsah selenu a selenometioninu v biomase se zvyšoval se zvýšenou koncentrací selenu v médiu. Selenometionin tvořil 30-40% celkového selenu v biomase. Jak u divokého typu, tak u selen-rezistentních kmenů vzrostla rapidně aktivita thioredoxin reduktázy v přítomnosti selenové sloučeniny, na kterou daný kmen není rezistentní
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179297