Počet záznamů: 1  

Textural and flavour characteristics of commercial tomato ketchups

 1. 1. 0332437 - UH-J 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Panovská, Z. - Štern, Petr - Váchová, A. - Lukešová, D. - Pokorný, J.
  Textural and flavour characteristics of commercial tomato ketchups.
  [Texturní a chuťové charakteristiky komerčních rajčatových kečupů.]
  Czech Journal of Food Sciences. Roč. 27, č. 3 (2009), s. 165-170 ISSN 1212-1800
  Grant CEP: GA AV ČR IAA2060404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: tomato ketchup * rheology * sensory characteristics
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 0.602, rok: 2009

  A set of 20 samples of tomato ketchup purchased on the market were analysed by several rheological procedures (Rheo-Stress 300) and by sensory profiling of both textural and flavour characteristics. A great variance was observed of all characteristics in all sample variables. About a third of plots between two variables were significantly related in the case of two rheological attributes and two sensory attributes, and in that of combinations between rheological and a sensory attributes. Similarly as in the case of lipid dispersions, the sensory texture acceptability was significantly related to the overall flavour acceptability. This proves the importance of texture in the consumption of tomato ketchup.

  Soubor 20 vzorků rajčatových protlaků z domácího trhu byl analyzován reologicky a senzoricky. Přes velké rozdíly mezi jednotlivými vzorky byly zjištěny statisticky významné funkční vztahy mezi dvěma reologickými a dvěma senzorickými charakteristikami. Stejně jako v případě tukových disperzí byla zjištěna těsná funkční závislost mezi přijatelností textury a přijatelností chuti. To dokazuje význam textury při konzumaci rajčatových protlaků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177697