Počet záznamů: 1  

The Saxo-Danubian granite belt: magmatic response to postcollisional delamination of mantle lithosphere the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)

 1. 1. 0330965 - USMH-B 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Finger, F. - Gerdes, A. - René, Miloš - Riegler, G.
  The Saxo-Danubian granite belt: magmatic response to postcollisional delamination of mantle lithosphere the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen).
  [Sasko-dunajské granitové pásmo: magmatická odezva postkolizní delaminace plášťové litosféry pod jihozápadní částí Českého masívu (variský orogén).]
  Geologica Carpathica. Roč. 60, č. 3 (2009), s. 205-212 ISSN 1335-0552
  Grant CEP: GA MŠk MEB060802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Bohemian Massif * granite * delamination
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.963, rok: 2009

  Based on the synchronicity of geochronological data and the similarity of granite types, it is proposed that the Erzgebirge Batholith in the Saxothuringian Zone and the South Bohemian Batholith in the Moldanubian Zone belong to one cogenetic plutonic megastructure.

  Geochronologická data a podobnost složení granitů krušnohorského a moldanubického batolitu umožňují vymezit kogenetickou plutonickou megastrukturu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176617