Počet záznamů: 1  

Density-functional study of the CO chemisorption on bimetallic Pd-Sn(110) surfaces

 1. 1. 0328315 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pick, Štěpán
  Density-functional study of the CO chemisorption on bimetallic Pd-Sn(110) surfaces.
  [Studie CO chemisorpce na bimetalických Pd-Sn(110) površích metodou funkcionálu hustoty.]
  Surface Science. Roč. 603, č. 16 (2009), s. 2652-2657 ISSN 0039-6028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: density-functional calculations * chemisorption * palladium * tin
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.798, rok: 2009

  We study the ordered PdSn c(2x2), (2x1), and PdSn2 (3x1) overlayers deposited on Pd(110) by using first-principles density-functional calculations. It appears that the two PdSn structures are almost degenerate in the energy. Low-coverage CO chemisorption on these surfaces and on analogous surface structures on Pd3Sn is considered. It is shown that inclusion of an empirical correction to the CO adsorption energy changes the stable adsorption position site from the long-bridge to the top position in most cases. The adsorption energy decreases with the number of Sn atoms in the vicinity of the adsorption site, and this property correlates well with the position of the centre of gravity of the local d-electron band, The centre-of-gravity value is used to assess the core-level shifts for Pd atoms in various geometries. Most of the calculated data compare well with the recent measurements on Pd-Sn overlayers at Pd(110).

  S použitím výpočtů z prvních principů metodou funkcionálu hustoty studujeme uspořádané vrstvy PdSn c(2x2), (2x1) a PdSn2 (3x1) nanesené na Pd(110) . Ukazuje se, že dvě PdSn struktury jsou téměř degenerovamé v energii. Zkoumáme chemisorpci CO na těchto površích a na podobných povrchových strukturách na Pd3Sn při nízkém pokrytí. Ukazuje se, že zahrnutí empirické opravy k chemisorpční energii CO ve většině případů změní stabilní polohu CO z dlouhého můstku na vrcholovou. Adsorpční energie klesá s počtem atomů Sn v okolí adsorpčního místa, a to koreluje dobře s pozicí těžiště lokálního d-pásu. Hodnota těžiště je užita k odhadu posunu vnitřních elektronových hladin elektronů Pd v různých geometriích. Většina vypočtených hodnot dobře souhlasí s nedávnými měřeními pro Pd-Sn vrstvy na Pd(110).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174656