Počet záznamů: 1  

Ensemble modelling of nutrient loads and nutrient load partitioning in 17 European catchments

 1. 1. 0328065 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hejzlar, Josef
  Ensemble modelling of nutrient loads and nutrient load partitioning in 17 European catchments.
  [Ansámblové modelování odnosu živin a rozdělení zdrojů živin v 17 evropských povodích.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 572-583 ISSN 1464-0325
  Grant ostatní:EC(XE) EVK1-2001-00062
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: catchment modelling * phosphorus and nitrogen losses * agriculture land * diffuse sources
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009

  An ensemble of eight models for N and five models for P was applied in 17 European catchments to analyse the variation that appears after simulation of net nutrient loads and partitioning of nutrient sources at catchment scale. The catchment specific variation in the model results was lowest when simulating the net nutrient load and became increasingly higher for the simulation of the gross nutrient loss from agricultural land and highest for the simulation of the gross nutrient loss from other diffuse sources. The average coefficient of variation for the model simulations of gross loss from agricultural land was nearly twice as high for P (67 %) than for N (40 %).

  Ansámbl osmi modelů pro dusík a pěti modelů pro fosfor byl použit na 17 evropských povodích s účelem provést analýzu variability simulací čistého odnosu živin z povodí a rozdělení zdrojů živin v povodí. Variabilita modelových výsledků spojená s specifičností povodí byla nejmenší při simulaci čistého odnosu, zvyšovala se u simulace ztrát živin ze zemědělské půdy a nejvyšší byla pro simulaci ztrát živin z ostatních difúzních zdrojů. Průměrný variační koeficient simulací ztrát ze zemědělské půdy byl téměř dvakrát vyšší u fosforu (67 %) než u dusíku (40 %).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174471