Počet záznamů: 1  

Simultaneous flue gas bioremediation and reduction of microalgal biomass production costs

 1. 1. 0327442 - MBU-M 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Doušková, Irena - Doucha, Jiří - Lívanský, Karel - Machat, J. - Novák, P. - Umysová, Dáša - Zachleder, Vilém - Vítová, Milada
  Simultaneous flue gas bioremediation and reduction of microalgal biomass production costs.
  [Současná bioremediace spalin a snížení nákladů na produkci řasové biomasy.]
  Applied Microbiology and Biotechnology. Roč. 82, č. 1 (2009), s. 179-185 ISSN 0175-7598
  Grant CEP: GA MŠk OE 221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: algae * chlorella * carbon dioxide
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.896, rok: 2009

  A flue gas originating from a municipal waste incinerator was used as a source of CO2 for the cultivation of the microalga Chlorella vulgaris. The utilization of the flue gas containing 10-13percent (v/v) CO2 and 8-10percent (v/v) O2 for the photobioreactor agitation and CO2 supply was proven to be convenient. The growth rate of algal cultures on the flue gas was even higher when comparing with the control culture supplied by a mixture of pure CO2 and air (11percent (v/v) CO2). Correspondingly, the CO2 fixation rate was also higher when using the flue gas (4.4 g CO2 l-1 24 h-1) than using the control gas (3.0 g CO2 l-1 24 h-1). The toxicological analysis of the biomass produced using untreated flue gas showed only a slight excess of mercury while all the others compounds (other heavy metals, PAHs, PCDD/Fs, and PCBs) were below the limits required by the European Union foodstuff legislation

  Spaliny ze spalovny komunálního odpadu byly použity jako zdroj CO2 při kultivaci řasy Chlorella vulgaris. Využití spalin obsahující 10-13 procent (v/v) CO2 a 8-10 procent (v/v) O2 se ukázalo jako vhodné. Růstová rychlost řasové kultury na spalinách byla dokonce vyšší, než u kontrolní kultury, která rostla na čistém CO2 a vzduchu (11 procent (v/v) CO2). Rychlost fixace CO2 byla také vyšší při použití spalin (4.4 g CO2 l-1 24 h-1), než v kontrole (3.0 g CO2 l-1 24 h-1). Toxikologické analýzy biomasy prokázaly pouze mírně zvýšení množství rtuti, zatímco ostatní sloučeniny (jiné těžké kovy, PAHs, PCDD/Fs, a PCBs) byly pod limity požadovanými EU potravinářskou normou. Přidáním kolony s aktivním uhlím před kultivační jednotku se podařilo odstranit plynnou rtuť a tím řasová biomasa splňuje všechny požadované limity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174259