Počet záznamů: 1  

Aktivity of thioredoxin reduktase in wild and seleniumresistant strains of the alga Scenedesmus quadricauda grown in the presence of inorganic selenium compounds

 1. 1. 0320458 - MBU-M 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vítová, Milada - Umysová, Dáša - Doušková, Irena - Rucki, M. - Zachleder, Vilém
  Aktivity of thioredoxin reduktase in wild and seleniumresistant strains of the alga Scenedesmus quadricauda grown in the presence of inorganic selenium compounds.
  [Aktivita thioredoxin reduktázy v divokém a selen rezistentích kmenech řasy Scenedesmus quadricauda rostoucích v přítomnosti anorganických sloučenin selenu.]
  Biotechnology 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing,, 2008, s. 205-207. ISBN 80-85645-58-0.
  [Biotechnology 2008. České Budějovice (CZ), 13.02.2008-14.02.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701; GA MŠk OE 221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: selenium * alga * scenedesmus quadricauda
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  We have selected resistant strains of Scenedesmus quadricauda able to tolerate high selenium concentration up to 400 mg/L added either as selenate Na2SeO4 (strain SeVI) or selenite Na2SeO3 (strain SeIV). We have investigated activity of selenoprotein thioredoxin reductase (TR) in both wild type and Se-resistant strains. Concomitantly, a total amount of organically bound selenium was evaluated in biomass dry weight. We have found that activity of TR rapidly increases in the SeVI resistant strain in the presence of selenate, while no effect on TR activity was found in SeIV resistant strain and only slight increase in wild type in the presence of selenite

  Vyselektovali jsme rezistentní kmeny Scenedesmus quadricauda schopné tolerovat vysoké koncentrace selenu až do 400 mg/L přidávaného buď ve formě selenanu Na2SeO4 (kmen SeVI) nebo seleničitanu Na2SeO3 (kmen SeIV). Studovali jsme aktivitu selenoproteinu thioredoxin reduktázy (TR) jak u divokého tak u rezistentních kmenů. Zároveň jsme stanovovali celkové množství organicky vázaného selenu v sušině. Zjistili jsme, že aktivita TR se rapidně zvyšuje u SeVI rezistentního kmene v přítomnosti selenanu, zatímco u SeIV rezistentního kmene jsme nezaznamenali žádný efekt a pouze mírné zvýšení aktivity u divokého kmene v přítomnosti seleničitanu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169333