Počet záznamů: 1  

Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases

 1. 1. 0087087 - USMH-B 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Finger, F. - Gerdes, A. - Janoušek, V. - René, Miloš - Riegler, G.
  Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases.
  [Analýza variského vývoje moldanubika Českého masivu: význam bavorské a moravo-moldanubické tektonometamorfní fáze.]
  Journal of Geosciences. Roč. 53, 1-2 (2007), s. 9-28. ISSN 1802-6222
  Grant CEP: GA MŠk ME 555
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: tectonic model * monazite dating * Moldanubian Zone
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  The Variscan evolution of the Moldanubian zone (Bohemian Massif) consist of a least two distinct tectonometamorphic phases, the Moravo-Moldanubian phase (345-330 Ma) and the Bavarian phase (330-315 Ma). The Bavarian phase represents a fully independent stage of the Variscan orogeny in the Bohemian Massif.

  Variský vývoj moldanubika Českého masivu zahrnuje nejméně dvě samostatné tektonometamorfní fáze, moravo-moldanubickou fázi (345-330 milionů let) a bavorskou fázi (330-315 milionů let). Bavorská fáze představuje zcela nezávislé stádium variské orogeneze v Českém masivu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149032