Hradilová, Marta
Jméno a příjmení
Hradilová Marta
Pracoviště
MSUA-W
Oddělení
Oddělení pro soupis a studium rukopisů
Země
CZ
Katal.org.
CAV
Odkazy
lupa (1) - Autorita projektu
lupa (1) - Autorita projektu
lupa (4) - Monografie kniha jako celek
lupa (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
lupa (10) - Článek v odborném časopise
lupa (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
lupa (6) - Část monografie
lupa (1) - Článek v novinách
lupa (6) - Ostatní výsledky
lupa (9) - Recenze
lupa (2) - Uspořádání konfrence
Soubor
dflt_un_auth_200
Databáze
200