Barabas, Marina
Jméno a příjmení
Barabas Marina
Pracoviště
FLU-F
Oddělení
oddělení pro studium novověké racionality
Odkazy
lupa (2) - Monografie kniha jako celek
lupa (2) - Článek v odborném časopise
lupa (3) - Část monografie
lupa (1) - Překlad
lupa (5) - Uspořádání konfrence
Soubor
dflt_un_auth_200
Databáze
200