Platovská, Marie
Jméno a příjmení
Platovská Marie
Pracoviště
UDU-I
Oddělení
uměleckohistorická topografie
Odkazy
lupa (1) - Autorita projektu
lupa (10) - Monografie kniha jako celek
lupa (28) - Článek v odborném časopise
lupa (28) - Část monografie
lupa (2) - Článek v novinách
lupa (2) - Ostatní výsledky
lupa (4) - Recenze
Soubor
dflt_un_auth_200
Databáze
200