Holý, Martin
Jméno a příjmení
Holý Martin
Pracoviště
HIU-Y
Oddělení
Dějiny raného novověku
Odkazy
lupa (3) - Autorita projektu
lupa (9) - Monografie kniha jako celek
lupa (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
lupa (1) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
lupa (36) - Článek v odborném časopise
lupa (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
lupa (17) - Část monografie
lupa (1) - Ostatní výsledky
lupa (21) - Recenze
lupa (2) - Uspořádání konfrence
Soubor
dflt_un_auth_200
Databáze
200