Bláha, Luděk
Jméno a příjmení
Bláha Luděk
Pracoviště
BU-J
Oddělení
Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Odkazy
lupa (2) - Autorita projektu
lupa (1) - Abstrakt
lupa (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
lupa (40) - Článek v odborném časopise
lupa (9) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
lupa (1) - Část monografie
Soubor
dflt_un_auth_200
Databáze
200