Rosenberg, Ivan
Jméno a příjmení
Rosenberg Ivan
Pracoviště
UOCHB-X
Oddělení
330/33
Odkazy
lupa (1) - Autorita projektu
lupa (16) - Autorita projektu
lupa (1) - Poloprovoz ověřená techn. odrůda/plemeno
lupa (107) - Abstrakt
lupa (1) - Monografie kniha jako celek
lupa (57) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
lupa (161) - Článek v odborném časopise
lupa (2) - Prototyp, funkční vzorek
lupa (5) - Část monografie
lupa (6) - Patentový dokument
Soubor
dflt_un_auth_200
Databáze
200