Hromadová, Magdaléna
Jméno a příjmení
Hromadová Magdaléna
Pracoviště
UFCH-W
Oddělení
Odd. elektrochemie v nanoměřítku
Odkazy
lupa (8) - Autorita projektu
lupa (94) - Abstrakt
lupa (20) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
lupa (67) - Článek v odborném časopise
lupa (5) - Část monografie
Soubor
dflt_un_auth_200
Databáze
200