Lazar, Josef
Jméno a příjmení
Lazar Josef
Pracoviště
UPT-D
Oddělení
D6: Koherenční optika
Odkazy
lupa (8) - Autorita projektu
lupa (56) - Abstrakt
lupa (2) - Monografie kniha jako celek
lupa (227) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
lupa (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
lupa (5) - Interní tisk
lupa (70) - Článek v odborném časopise
lupa (5) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
lupa (42) - Prototyp, funkční vzorek
lupa (1) - Software
lupa (1) - Článek v novinách
lupa (6) - Patentový dokument
lupa (6) - Užitný vzor, průmyslový vzor
lupa (1) - Uspořádání konfrence
lupa (21) - Výzkumná zpráva
lupa (1) - Poloprovoz, technoligie, odrůda, plemeno
Soubor
dflt_un_auth_200
Databáze
200