Search results

 1. 1.
  0567699 - ÚFP 2023 RIV CZ eng A - Abstract
  Hlína, Michal - Mates, Tomáš - Mašláni, Alan - Jeremiáš, Michal - Fathi, Jafar
  Plasma gasification/pyrolysis of simulated hospital waste.
  CHISA 2022 : sborník, program & seznam účastníků. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2022, č. článku P3.3..
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2022 /26./. Prague, 21.08.2022-25.08.2022]
  Method of presentation: Poster
  Event organizer: Česká společnost chemického inženýrství
  Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68378271
  Keywords : plasma torch * hospital waste * gasification
  OECD category: Chemical process engineering; Energy and fuels (FZU-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338935

             
   
   
 2. 2.
  0567302 - EÚ 2023 eng A - Abstract
  Stehlíková, Barbora
  Settled Unsettling: Handling Informal Practices in E-waste Management.
  [Annual conference of the American Anthropological Association 2022. Seattle, 08.11.2022-13.11.2022]
  Method of presentation: Přednáška
  Event organizer: American Anthropological Association
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA20-06759S
  Keywords : e-waste * informality * certainty
  OECD category: Antropology, ethnology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338831

             
   
   
 3. 3.
  0567273 - ÚFP 2023 RIV CZ eng Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Jeremiáš, Michal - Mašláni, Alan - Mates, Tomáš - Vyskočil, J.
  Plasma Gasification of Hazardous Waste - impact of hot water vapour process gas.
  Internal code: TAČR Projekt č. TN01000038/05, výsledek V002 ; 2022
  Technical parameters: V procesu plazmatického zplyňování bylo do směsi pracovních plynů přidáváno různé množství vodní páry a následně vyhodnocen vliv na složení vznikajícího syngasu.
  Economic parameters: Optimální nastavení množství přidávané vodní páry (podle typu plazmatronu a paliva) umožňuje až téměř dvojnásobně zvýšit obsah vodíku v syngasu, což může zásadně vylepšit ekonomickou bilanci provozu.
  R&D Projects: GA TA ČR TN01000038
  Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68378271
  Keywords : plasma gasification * hazardous waste * plasma torch * syngas * RDF
  OECD category: Energy and fuels; Energy and fuels (FZU-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338544

             
   
   
 4. 4.
  0567272 - ÚFP 2023 RIV CZ eng Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Jeremiáš, Michal - Mašláni, Alan - Mates, Tomáš - Vyskočil, J.
  Plasma Gasification of Hazardous Waste.
  Internal code: TAČR Projekt č. TN01000038/05, výsledek V001 ; 2022
  Technical parameters: Plazmatrony: WSP-H – vodou stabilizovaný hybridní, DC oblouk, 160kW, MW – mikrovlnný, 100kW. Testovaná paliva: polypropylen, tuhý alt. odpad, sim. nemocniční odpad, čistírenský kal, pyrolýzní olej.
  Economic parameters: Znalost provozních parametrů technologie plazmatického zplyňování pro kombinaci 2 plazmatronů a 5 typů paliv umožňuje posoudit ekonomické aspekty komercializace podle aktuální situace na trhu.
  R&D Projects: GA TA ČR TN01000038
  Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68378271
  Keywords : plasma gasification * hazardous waste * plasma torch * syngas * RDF
  OECD category: Energy and fuels; Energy and fuels (FZU-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338542

             
   
   
 5. 5.
  0566931 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Ověřená technologie přı́pravy a možnosti využitı́ PČK optimalizovaného paliva na bázi čistírenských a papírenských kalů s aditivem
  - TN01000048/05 – V022.
  [Proven technology for the preparation and use of optimised fuel based on cleaning and paper sludge with additive - TN01000048/05 – V022
  .]
  Internal code: technologie přípravy nového paliva ; 2022
  Technical parameters: Vyvinutá technologie přípravy nového paliva zahrnuje třístupňový proces, při kterém se nejdříve stabilizovaný čistírenský kal z anaerobního stupně čistírenského procesu odvodní tlakovou filtrací přímo v areálu ČOV. Filtrace je s výhodou prováděna pomocí průmyslového kalolisu, přičemž obsah vody poklesne z počáteční hodnoty > 95 hm.% na zbytkovou vlhkost v rozmezí 65–75 hm.%. Následně se odvodněný čistírenský kal převeze na místo přípravy pevného paliva. Zde se suší s výhodou volně na vzduchu na krytém prostranství, na úroveň zbytkové vlhkosti odpovídající 10–15 hm.%. Poté následuje mísení v rotačním mísiči s odpadním plastovým materiálem. Po homogenizaci lze palivo použít buď přímo v zrnitém stavu (např. pro spalování ve statické vrstvě), nebo mechanicky formovat peletizací do podoby vhodné pro spalování ve fluidní vrstvě
  Economic parameters: Na současném evropském trhu je využití hnědého uhlí ve větších spalovacích zdrojích spojeno s povinností platit za emisní povolenky. Vzhledem k tomu, že biopaliva na bázi kalů jsou mimo systém emisních povolenek, je přechod od hnědého uhlí spojen s úsporou emisních povolenek. Pokud se připočte cenu emisní povolenky na energii v hnědém uhlí (za předpokladu 85 EUR/tCO2 jako hodnoty, kolem které se aktuální cena pohybuje), bude získána další úspora 6 EUR/GJ. Tedy celkem úspora 14 EUR/GJ.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * waste plastic * pellet production
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338194

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V022.pdf1709.4 KBAuthor´s preprintrequire
   
   
 6. 6.
  0566118 - ÚFP 2023 RIV NL eng J - Journal Article
  Štepánek, J. - Syblík, J. - Entler, Slavomír
  Axial sCO2 high-performance turbines parametric design.
  Energy Conversion and Management. Roč. 274, December (2022), č. článku 116418. ISSN 0196-8904. E-ISSN 1879-2227
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/2
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:61389021
  Keywords : Fusion power plant * Optimization * Parametric analysis * Supercritical carbon dioxide * Turbine design * Waste heat recovery
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Impact factor: 11.533, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890422011967?via%3Dihub
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337556

             
   
   
 7. 7.
  0565190 - SOÚ 2023 eng A - Abstract
  Hanzlová, Radka
  Environmental behaviour of Czech households and individuals with a focus on food waste.
  [Ecological consumption and production (Seminar). Praha (Online), 21.09.2022-21.09.2022]
  Event organizer: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
  URL events: https://archiv.soc.cas.cz/en/education/events/event/15-ecological-consumption-and-productionand-production 
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/19
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : food waste * environment * research
  OECD category: Sociology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336706

             
   
   
 8. 8.
  0565187 - SOÚ 2023 eng A - Abstract
  Hanzlová, Radka
  Food waste in relation to the environment focusing on individuals and households.
  [Food, Wasted Food and Future. Brno, 28.04.2022-28.04.2022]
  Event organizer: Mendelova univerzita v Brně
  URL events: https://neplytvejpotravinami.mendelu.cz/konference/ 
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/19
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : food waste * environment * research
  OECD category: Sociology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336702

             
   
   
 9. 9.
  0565184 - SOÚ 2023 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Hanzlová, Radka
  Potravinový odpad: monitoring, prevence a příklady dobré praxe.
  [Food waste: monitoring, prevention and good practices.]
  [Praha, 24.10.2022-24.10.2022, (K-CST 40/0)]
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/19
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : food waste * monitoring * prevention * research * good practices
  OECD category: Sociology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336699

             
   
   
 10. 10.
  0565049 - ÚCHP 2023 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Shtukaturova, Anastasia - Šyc, Michal - Šomplák, R. - Gregor, J.
  Analýza materiálových toků textilních odpadů v ČR v rámci projektu CEVOOH: balíček 1.B.
  [Analysis of material flows of textile waste in the Czech Republic as part of the CEVOOH project: workpackage 1.B.]
  [Praha, 30.11.2022, (W-CST 8)]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS02030008
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : material flow analysis * textile waste * recycling
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336659