Search results

 1. 1.
  0585277 - MBÚ 2025 RIV NL eng J - Journal Article
  Hanč, A. - Dume, B. - Hřebečková, T. - Michal, P. - Hrčka, M. - Němcová, Kateřina - Grasserová, Alena - Cajthaml, Tomáš
  The fate of pharmaceuticals and personal care products during composting of sewage sludge.
  Sustainable Chemistry and Pharmacy. Roč. 38, April 2024 (2024), č. článku 101498. E-ISSN 2352-5541
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1910095
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : trace organic contaminants * waste-water * anaerobic-digestion * pig manure * micropollutants * ppcps * stabilization * degradation * biosolids * emissions * Composting * Pharmaceutical residues * Sewage sludge * Straw pellets
  OECD category: Microbiology
  Impact factor: 6, year: 2022
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352554124000731?via%3Dihub
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0353108
   
   
 2. 2.
  0584263 - ÚTAM 2025 RIV NL eng J - Journal Article
  Sotiriadis, Konstantinos - Kiyko, P. I. - Chernykh, T. N. - Kriushin, M. V.
  Self-cleaning ability of gypsum-cement-pozzolan binders based on thermally processed red gypsum waste of titanium oxide manufacture.
  Journal of Building Engineering. Roč. 87, June (2024), č. článku 109009. ISSN 2352-7102. E-ISSN 2352-7102
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : red gypsum waste * titanium oxide * gypsum-based binder * photocatalytic activity * self-cleaning
  OECD category: Materials engineering
  Impact factor: 6.4, year: 2022
  Method of publishing: Limited access
  https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.109009
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0352211
   
   
 3. 3.
  0584011 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Jadrný, J. - Mašín, P.
  Získávání sádrovce z 2. stupně pračky.
  [Recovery of gypsum from the 2° of water quench.]
  Internal code: poloprovozní jednotka pro získávání sádrovce ; 2023
  Technical parameters: Poloprovozní jednotka pro získávání sádrovce z druhého stupně mokré pračky. Poloprovoz s kapacitou stovky litrů hodinově bude založen na míchané nádobě, do které bude přiváděná voda z druhého stupně mokré pračky (vypírka SO2 pomocí NaOH, tj. Na2SO4, obsah síranů cca 40-50 g/l, objemový tok cca 0,3 m3/hod) spolu s vápenným mlékem pro vznik sádrovce. Součástí nádoby pak bude zpětnovazební smyčka pro řízené přidávání vápenného mléka. Druhým krokem poloprovozu pak bude filtrační jednotka - kalolis.
  Economic parameters: Poloprovozní jednotka řeší zpracování odpadního proudu z mokrého systému čištění spalin, kdy je původně vypouštěný Na2SO4 vysrážen na pevný CaSO4. Jako vstupní surovina je pak dále použit CaCl2, jehož cena dle požadavků na čistotu a množství může být v rozsahu 5-20 Kč/kg. Ekonomika procesu je pak dána zejména úsporami za náklady na následné čištění vody, poplatků za vypouštění znečištěné vody, poplatků za skládkování odpadů a z příjmů za prodej energosádry, což je obchodovatelná komodita. Předpokládané úspory v provozu při produkci 60 tun sušiny sádrovce jsou cca 300 tis. Kč ročně.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010439
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : gypsum * waste-to-energy * wastewater treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0352003
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Př. č. 2 Fotodokumentace poloprovozu výroby sádrovce.pdf01.4 MBAuthor’s postprintrequire
  Př. č. 1 Poloprovoz výroby sádrovce (1).pdf02.2 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0583308 - FLÚ 2024 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Steinlauf, Barbora
  Nakládání s plody po potratu a plody po umělém přerušení těhotenství.
  [Burrial of foetuses after abortion and foetuses after artificial interruption of pregnancy.]
  Etika v pediatrii a neonatologii. Praha: Grada Publishing, 2023 - (Chvílová Weberová, M.; Matějek, J.; Steinlauf, B.), s. 425-429. ISBN 978-80-271-3263-8
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : paeditrics * neonatology * ethics * law * burrial * right to request foetus for burrial * cremation of foetuses separately from pathological anatomical waste
  OECD category: Law
  https://www.grada.cz/etika-v-pediatrii-a-neonatologii-12503/
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0351368
   
   
 5. 5.
  0583230 - ÚCHP 2024 cze A - Abstract
  Sobek, Jiří
  Využití potravinových odpadů a možné technologie jejich zpracování.
  [Utilisation of Food Waste and Processing Technologies.]
  [ročník Konference Životní prostředí – prostředí pro život /4./. Praha, 02.11.2023-03.11.2023]
  Method of presentation: Přednáška
  Event organizer: Annual Conference Environment - Environment for Life /4./
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS02030008
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : food waste * technology * circular economy
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0351231
   
   
 6. 6.
  0583099 - BC 2024 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Vrzák, J. - Borovec, Jakub - Jan, Jiří
  Management sedimentu ve vodních nádržích – způsoby nakládání se sedimentem, přetvoření sedimentu do výrobku – stabilizovaný solidifikát
  .
  [Sediment management in reservoirs – methods of sediment handling, sediment reevaluation to product - stabilized solidificate.]
  XXXVII. Přehradní dny 2022. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2022 - (Zukal, M.), s. 181-190. ISBN 978-80-01-07002-4.
  [Přehradní dny 2022 /37./. Nesuchyně (CZ), 13.06.2022-15.06.2022]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA22-04726S
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : circular economy * waste reuse * habitat restoration
  OECD category: Water resources
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0352118
   
   
 7. 7.
  0582394 - MBÚ 2025 RIV eng J - Journal Article
  Al-Ajalin, F. A. - Idris, M. - Abdullah, S. R. S. - Kurniawan, Setyo Budi - Imron, M. F.
  Biosorption of Lead and Copper by Epiphytic Rhizobacterial Species Isolated from Lepironia articulata and Scirpus grossus.
  JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING. Roč. 25, č. 2 (2024), s. 44-61. ISSN 2299-8993
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : bacillus-cereus * heavy-metals * waste-water * aqueous-solutions * chromium * bioremediation * optimization * resistant * effluent * cadmium * biosorption * epiphytic bacteria * Lepironia articulata * Scirpus grossus * Pb * Cu
  OECD category: Microbiology
  Method of publishing: Open access
  http://www.jeeng.net/Biosorption-of-Lead-and-Copper-by-Epiphytic-Rhizobacterial-Species-Isolated-from,176144,0,2.html
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0351658
   
   
 8. 8.
  0582114 - MBÚ 2024 RIV GB eng J - Journal Article
  Grasserová, Alena - Navarro Pacheco, Natividad Isabel - Semerád, Jaroslav - Filipová, Alena - Innemanová, P. - Hanč, A. - Procházková, Petra - Cajthaml, Tomáš
  New insights into vermiremediation of sewage sludge: The effect of earthworms on micropollutants and vice versa.
  Waste Management. Roč. 174, February 15 (2024), s. 496-508. ISSN 0956-053X. E-ISSN 1879-2456
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1910095
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : halogenated flame retardants * eisenia-foetida * perfluoroalkyl substances * immune-system * cow manure * soil * bioaccumulation * biosolids * waste * pollutants * Vermicomposting * Per/polyfluoroalkyl substances * Pharmaceuticals and personal care products * Bioaccumulation * Vermiremediation * Cytotoxicity
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 8.1, year: 2022
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X23007535?via%3Dihub
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0351697
   
   
 9. 9.
  0581038 - MBÚ 2024 RIV NL eng J - Journal Article
  Fitriani, N. - Theresia, L. - O'Marga, T. T. N. - Kurniawan, Setyo Budi - Supriyanto, A. - Abdullah, S. R. S. - Rietveld, L. C.
  Performance of a modified and intermittently operated slow sand filter with two different mediums in removing turbidity, ammonia, and phosphate with varying acclimatization periods.
  Heliyon. Roč. 9, č. 12 (2023), č. článku e22577. ISSN 2405-8440. E-ISSN 2405-8440
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : waste-water * system * adsorption * filtration * bacteria * calcium * soil * biofilm * Filtration * schmutzdecke * Wastewater * Water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 4, year: 2022
  Method of publishing: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023097852?via%3Dihub
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0349604
   
   
 10. 10.
  0579882 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T.
  Funkční vzorek kombinovaného paliva z ČK a odpadu z automobilového průmyslu nebo elektroodpadu TN02000044/5-V4.
  [Functional sample of combined fuel from sewage sludge and automotive waste or electronic waste TN02000044/5-V4.]
  Internal code: nový typ tuhého paliva ; 2023
  Technical parameters: Předložený funkční vzorek pelet připravených ze směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet (v hmotnostním poměru 10:1 s přídavkem max. 5 hm.% obilných otrub a směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet v hm. poměru 10:1 bez přídavku pojiva představuje postup přípravy tuhého paliva vhodného pro fluidní kotle. Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo).
  Economic parameters: Čistírenské kaly společně s odpadními plasty z tiskových kazet jsou velmi levné vstupní suroviny pro přípravu nového typu tuhého paliva ve formě pelet, které lze velmi výhodně spalovat ve fluidní vrstvě pro produkci tepla a/nebo elektrické energie a nahradit tak část paliv pocházejících z fosilních zdrojů. Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu má sušení čistírenských kalů, přičemž bylo prokázáno, že lze úspěšně využít solární energie pro odstranění zbytkové vlhkosti po tlakové filtraci kalů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : solid fuel * sewage sludge * waste plastic
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348670
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN020000445_V4.docx03.9 MBAuthor’s postprintrequire
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.